Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên giám sát công tác cải cách hành chính tại huyện Phú Lương (11/10/2018)

Ngày 11/10/2018, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên giám sát công tác cải cách hành chính tại huyện Phú Lương. Chủ trì đoàn có đồng chí: Mai Thúy Nga - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Đại diện một số sở, ngành của tỉnh. Làm việc với đoàn giám sát có Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Đồng chí Mã Minh Hải- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Đồng chí Hoàng Duy Hưng- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo một số phòng, ban, ngành của huyện..

Kiểm tra thực tế tại bộ phận một cửa huyện

Các đại biểu dự cuộc làm việc

Đoàn giám sát đã nghe huyện Phú Lương báo cáo việc thực hiện công tác cải cách hành chính từ năm 2016, năm 2017 và đến thời điểm giám sát; Các thành viên đoàn giám sát đã nêu những nội dung cần làm rõ trong báo cáo của huyện và được các phòng, ban, ngành của huyện giải trình. Đoàn giám sát đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung đảm bảo yêu cầu của đoàn giám sát. Trong năm 2018 huyện Phú Lương đã có sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đã công khai 100% bộ thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của huyện; đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền để nâng cao, chuyển đổi nhận thức của cán bộ cũng như người dân trong công tác cải cách thủ tục hành chính; cơ qở vật chất phục vụ công tác cải cách hành chính được quan tâm đầu tư. Tuy nhiên trong năm 2016 và 2017 tỷ lệ hộ sơ quá hạn còn cao, đã được khắc phục trong năm 2018 không để tồn đọng hồ sơ; việc đồng bộ hóa các hệ thống cơ sở dữ liệu và cập nhật bộ thủ tục hành chính có lúc chưa kịp thời. Trong thời gian tới huyện Phú Lương cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền để nâng cao trách nhiệm cán bộ, ý thức của người dân, doanh nghiệp về cải cách hành chính; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho bộ phận một cửa của huyện, của các xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong quá trình làm việc tại huyện, đoàn giám sát đã kiểm tra thực tế tại bộ phận một cửa của huyện ../.

                                                             Tin và ảnh: Quang Sơn;

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao