Đồng chí Hoàng Duy Hưng, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì họp đóng góp báo cáo cải cách hành chính năm 2019 (06/11/2019)

Ngày 6/11/2019, đồng chí Hoàng Duy Hưng, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã chủ trì hội nghị với các ngành chức năng của huyện đóng góp ý kiến cho báo cáo cải cách hành chính năm 2019.

Đồng chí Hoàng Duy Hưng, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị lấy ý kiến các ngành của huyện

Để thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 huyện Phú Lương quan tâm việc xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính; tổ chức kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính đến các địa phương trên địa bàn huyện. Qua thực hiện đối với việc cải cách thể chế đã ban hành nhiều văn bản hành chính, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật. Cấp huyện kiểm tra và phát hiện 2 văn bản có nội dung không còn phù hợp; kiểm tra 1.011 văn bản ban hành của UBND 4 xã. Đối với cải cách thủ tục hành chính huyện và các địa phương đã rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa, công bố công khai 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Cấp huyện đã giải quyết đúng hạn hơn 4.701/hơn 4.825 hồ sơ của tổ chức, cá nhân. Cấp xã giải quyết đúng hạn hơn 80.511/80.776 hồ sơ các loại. Nhiều hồ sơ được giải quyết xong trước hạn, giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông. Huyện cũng quan tâm cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, tiến hành sáp nhập các đơn vị sự nghiệp, các trường học trên địa bàn, tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế theo Nghị quyết của Trung ương. Đồng thời, huyện cũng thực hiện xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính. Các đại biểu dự họp thảo luận cho ý kiến đã đồng tình với nhận định hạn chế đó là việc phối hợp thực hiện công tác cải cách hành chính giữa các phòng chuyên môn liên quan cấp huyện với xã còn thụ động; còn lĩnh vực ở cấp xã chưa phát sinh hồ sơ; một số đơn vị thực hiện chế độ thông tin báo cáo chưa chủ động, chưa kịp thời; cần rà soát thống nhất một số kết quả, số liệu. Đồng chí Hoàng Duy Hưng, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị cơ quan thường trực Phòng Nội vụ tiếp thu tối đa các ý kiến của đại biểu, hoàn thiện báo cáo năm 2019 để báo cáo UBND huyện và thường trực Huyện ủy, phối hợp tốt trong việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân.../.

Tin và ảnh: Văn Hùng

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao