80 người được triển khai bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (28/05/2018)

Sáng 25/5/2018 Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Phú Lương phối hợp với Sở tư pháp tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho toàn thể cán bộ công chức viên chức đang công tác tại các Ban đảng, MTTQ, các đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp của huyện, lãnh đạo cán bộ tư pháp 15 xã, thị trấn.

Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3, Bộ Luật hình sự năm 2015 gồm có 3 phần, 26 chương với 426 điều, được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển ở mức cao hơn những nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự của nước ta từ năm 1945 đến nay. Bộ luật tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, thông qua hình phạt để răn đe, giáo dục, phòng ngừa. So với Bộ Luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009, Bộ Luật hình sự năm 2015 tăng thêm 2 chương và 71 điều. Trong đó, bổ sung, sửa đổi các nội dung: nhiệm vụ bảo vệ quyền con người; cơ sở trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội; chế định chuẩn bị phạm tội; mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt cảnh cáo; thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình; quy định về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện... Bộ Luật hình sự có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.  Thông qua hội nghị sẽ giúp các đại biểu nắm được những quy định chung về tội phạm và các hành vi, vi phạm tội từ đó nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu đơn vị, quyền và nghĩa vụ của công dân..... Để nội dung các luật sớm đi vào cuộc sống, phát huy được giá trị trong thực tiễn, các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện, xã cần tiếp thu đầy đủ những nội dung; nghiêm túc quán triệt, triển khai, nhất là những điểm mới, cơ bản, quan trọng của Luật đến mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật.

                                                                           Tin,ảnh Thanh Tuấn

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao