Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện họp bàn giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử (Website) của huyện Phú Lương (01/10/2019)

     Sáng 01/10/2019, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện họp bàn giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử (Website) của huyện Phú Lương. Chủ trì hội nghị  đồng chí  Nguyễn Thúy Hằng- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trường Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện; Các Phó Ban Biên tập, thành viên Tổ nội dung, Tổ nội dung, Tổ vận hành Cổng thông tin điện tử (Website) của huyện Phú Lương.

Các đại biểu dự hội nghị

     Tại hội nghị, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện, các thành viên Tổ nội dung, Tổ vận hành Cổng thông tin điện tử (Website) của huyện  đã thảo luận, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, vai trò trách nhiệm của các thành viên Ban Biên tập, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử (Website) của huyện Phú Lương. Theo đó Ban Biên tập sẽ điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử (Website) của huyện Phú Lương đảm bảo sát thực tế hoạt động, tuân thủ các quy định pháp luật về hoạt động báo chí. Theo đó điều chỉnh Quy chế để Văn phòng HĐND và UBND huyện làm cơ quan Thường trực Cổng thông tin điện tử huyện đảm bảo kết nối các thành viên Ban Biên tập cung cấp thông tin một cách kịp thời; bổ sung phó Ban Biên tập là Chánh Văn phòng Huyện ủy để kết nối công tác chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và các Ban xây dựng Đảng huyện, các Tổ chức chính trị xã hội chính trị huyện cung cấp thông tin một cách kịp thời. Các phóng viên phải chịu trách nhiệm về thông tin, cung cấp thông tin trên Cổng thông tịn điện tử huyện. Hàng tuần Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện cung cấp thông tin liên quan đến định hướng các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị huyện để Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thông phân công nhiệm vụ cho phóng viên đảm bảo phù hợp với năng lực nhiệm vụ, tránh sai sót trong đăng tải thông tin. Hàng tháng Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thông có văn bản đôn đốc các Ban xây dựng Đảng huyện, các phòng ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, các xã, thị trấn phối hợp cung cấp thông tin để duy trì, cập nhật các thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện một cách toàn diện. Kết luận hội nghị đồng chí  Nguyễn Thúy Hằng- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trường Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thông huyện tham mưu để điều chỉnh, bổ sung quy chế trong tháng 10 năm 2019./.

                                                                   Tin: Quang Sơn, ảnh: Thanh Tuấn

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao