Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Phú Lương họp triển khai các nhiệm vụ tới các thành viên (25/02/2019)
Ngày 22/02/2019, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Phú Lương họp triển khai các nhiệm vụ tới các thành viên. Dự, chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thúy Hằng- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo; Các thành viên Ban chỉ đạo, Văn phòng giúp việc  Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện.
Toàn cảnh hội nghị
Tổng điều tra dân số và nhà ở thực hiện vào 0 giờ Ngày 01/4/2019 đến ngày 25/4/2019 nhằm thống kê, phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở để cung cấp thông tin hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011-2020 và giai đoạn 2021-2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Để cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở diễn ra nhanh, gọn, chính xác, đúng theo phương án của cuộc Tổng điều tra, huyện Phú Lương đã ban hành Quyết định Ban chỉ đạo, Văn phòng giúp việc  Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện; Hoàn thành công tác vẽ sơ đồ, phaantichs địa bàn điều tra với 226 địa bàn; lập bảng kê với 27.504 hộ lựa chọn 131 điều tra viên, tổ trưởng điều tra. Hội nghị đã thông qua kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở huyện, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Văn phòng giúp việc  Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện; Chuẩn bị tập huấn công tác tổng điều tra để phục vụ tốt nhất các hoạt động tổng điều tra dân số và nhà ở theo tiến độ./.
Tin, ảnh: Quang Sơn
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao