Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị thực hiện quy trình công tác nhân sự tái cử các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (18/05/2020)
Ngày 18/5/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lương đã tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình công tác nhân sự tái cử các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Bùi Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy đã chủ trì hội nghị . Tham gia hội nghị, có đồng chí Ma Văn Rục,  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Ngô Thành Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện;  Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu bỏ phiếu kín giới thiệu các chức danh tái cử
Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU, ngày 01/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 23-HD/HU, ngày 08/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác nhân sự cấp ủy tại đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngày 09/3/2020 Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lương đã thực hiện quy trình bước 1, quy trình nhân sự tái cử, rà soát, đánh giá tiêu chuẩn, điều kiện của từng trường hợp thuộc diện tái cử và thống nhất trình hội nghị cán bộ chủ chốt huyện. Các đồng chí được giới thiệu tham gia tái cử đều hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác qua các năm, bản thân và gia đình thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm kỷ luật trong quá trình công tác.
 Tại hội nghị cán bộ chủ chốt huyện, bước 2.  Danh sách 34 đồng chí đủ điều kiện tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025; 07 đồng chí đủ điều kiện tái cử Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; 01 đồng chí đủ điều kiện tái cử Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; 01 đồng chí đủ điều kiện tái cử Phó Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; 05 đồng chí đủ điều kiện tái cử Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Đã được các đại biểu thực hiện bỏ phiếu kín để giới thiệu, kết quả 100% đại biểu nhất trí danh sách nhân sự tái cử các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
Ngay sau kết quả hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để thực hiện quy trình bước 3, Các đại biểu thực hiện bỏ phiếu kín để giới thiệu danh sách nhân sự tái cử các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
Ngay sau kết quả hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp để thực hiện quy trình bước 4.  Các đại biểu thực hiện bỏ phiếu kín để giới thiệu danh sách nhân sự tái cử các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
Ngay sau kết quả hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy,  Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã họp để thực hiện quy trình bước 5, Các đại biểu thực hiện bỏ phiếu kín để giới thiệu danh sách nhân sự tái cử các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
Thông qua kết quả thực hiện các bước quy trình giới thiệu cán bộ tái cử các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Căn cứ kết quả thực hiện quy trình 5 bước, Tiểu ban nhân sự Đại hội, tiếp tục hoàn chỉnh Phương án nhân sự để trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 bầu theo quy định./.
                                                                                  Tin, ảnh: Quang Sơn
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao