Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc lớp truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể của người Dao tại huyện Phú Lương (17/08/2016)
Thực hiện Quyết định số 2373/QĐ-BVHTTDL, ngày 06/7/2016; Kế hoạch 2880/BVHTTDL-VHDT, ngày 27/7/2016 của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao Vụ Văn hóa Dân tộc phối hợp với Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên mở lớp truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể của người Dao tại tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 17/8/2016 tại xã Yên Đổ huyện Phú Lương, Vụ Văn hóa Dân tộc phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên  và  Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương tổ chức khai mạc lớp truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể của người Dao tại huyện Phú Lương. Dự khai mạc lớp học có đồng chí: Nguyễn Thị Hải Nhung- Phó Vụ trưởng Vụ văn hóa dân tộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Vũ Hồng Cương- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Lê Văn Quý- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện huyện cùng các đồng chí chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên; Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện Phú Lương; Lãnh đạo Đảng ủy; HĐND; UBND và các đoàn thể xã Yên Đổ; Lãnh đạo Đảng ủy; HĐND; UBND xã Yên Ninh; Lãnh đạo Đảng ủy; HĐND; UBND và các đoàn thể xã Động Đạt và các nghệ nhân, học viên tham gia Lớp truyền dạy.
         Đồng chí Nguyễn Thị Hải Nhung- Phó Vụ trưởng Vụ văn hóa dân tộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc lớp học (Ảnh: Mạnh Hưởng)
                                                                              Các đại biểu dự lớp học (Ảnh: Mạnh Hưởng)
                                                                          Các nghệ nhân, học viên lớp học (Ảnh: Mạnh Hưởng)
Trong 03 ngày từ 17/8 đến 19/8/2016, các nghệ nhân và học viên sẽ thực hành việc truyền dạy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống cho dân tộc Dao tại tỉnh Thái Nguyên. Lớp học do chính các nghệ nhân của cộng đồng truyền dạy cho các thanh thiếu niên của dân tộc bản địa nhằm từng bước khôi phục và góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số đặc biệt là các dân tộc có số dân rất ít người. Bảo tồn và phát huy trong cộng đồng: Do chính nghệ nhân cao tuổi truyền dạy cho lớp thanh, thiếu niên của cộng đồng. Phương pháp bảo tồn trong đời sống thực tiễn: Phục dựng trong sinh hoạt lao động cả về nội dung, môi trường và bối cảnh đảm bảo tính khách quan, chân thực. Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, từng bước sưu tầm, khôi phục và gìn giữ, bảo tồn, giá trị nhân văn trong nghi lễ tín ngưỡng, phát huy tính năng tốt đẹp trong cộng đồng dân tộc Dao tỉnh Thái Nguyên.
                                                                                                                                                               Tin: Quang Sơn
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 0386223999 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao