Bước chuyển mạnh trong xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn của huyện Phú Lương (29/06/2018)

Trong 10 năm từ 2008-2018 thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã làm mới, cải tạo, nâng cấp 235 km đường trục xã, liên xã, 319,3km đường trục xóm, liên xóm, 186,5km đường ngõ xóm, nội đồng. Hệ thống thủy lợi được tập trung cải tạo, nâng cấp cơ bản đảm bảo đáp ứng yêu cầu tưới tiêu, phục vụ sản xuất và dân sinh: hiện đang quản lý 209 công trình thủy lợi, đã kiên cố hóa 165,8 km kênh mương. Thường xuyên duy tu bảo dưỡng nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi. Đến nay tỷ lệ diện tích tưới chủ động đạt trên 80%, tăng 33% so với năm 2008. Hệ thống điện nông thôn được quan tâm cải tạo, củng cố, nâng cấp cơ bản đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất: Đầu tư xây mới được 67 trạm biến áp, 51km đường dây trung thế, 127km đường dây hạ thế; cải tạo sửa chữa, nâng công suất 40 trạm biến áp, 75 km đường dây trung thế, 230km đường dây hạ thế, cơ bản đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất, dân sinh nông thôn. Đến nay 100% xã đã hoàn thành tiêu chí về điện. Toàn huyện đã xây dựng mới 13 nhà văn hóa trung tâm xã, trong đó có 7 trung tâm văn hóa xã đạt chuẩn. Xây mới, cải tạo, nâng cấp 108 nhà văn hóa xóm nâng số nhà văn hóa xóm đạt chuẩn lên 185/234 đạt 79%, qua đó từng bước đáp ứng nhu cầu hội họp và sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân vùng nông thôn.

Toàn cảnh Nhà văn hóa xóm Phú Nam 1 xã Phú Đô

Toàn huyện có 07/13 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên. Về môi trường trong 10 năm đã đầu tư xây dựng mới 13 công trình cấp nước tập trung, nâng tổng số công trình cấp nước tập trung toàn huyện là 25 công trình; xây dựng mới 17 công trình thu gom và xử lý rác thải, trong đó có công trình Lò đốt rác thải thị trấn Đu và bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh tại xã Yên Lạc đưa vào sử dụng góp phần thu gom, xử lý rác thải tại một số xã, thị trấn thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường. Với kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện có 7/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại bình quân đạt 15,5 tiêu chí/xã. Đây là tiền đề để huyện Phú Lương nâng cao chất lượng phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn

                                                            Tin, ảnh Quang Sơn

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao