Các ngành của Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với huyện Phú Lương về chủ trương đầu tư khu Trung tâm văn hóa huyện (28/10/2016)

Thưc hiện Kết luận số 69-KL/TU, ngày 25/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng hệ thống chính trị huyện Phú Lương giai đoạn 2016-2020; Công văn số 3876/UBND-KGVC, ngày 14/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc giao cho các Sở, ngành ở tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng khu Trung tâm văn hóa huyện.

Ngày 28/10/2016, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Lãnh đạo Sở Tài chính; Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có cuộc làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương. Làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, cùng lãnhđạo các ngành: Tài chính- Kế hoạch; Kinh tế- Hạ tầng; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa và Thông tin; Văn phòng HĐND và UBND huyện; Ban quản lý các dự án huyện.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị các ngành của tỉnh nghe Lãnhđạo huyện Phú Lương Báo cáo xin chủ trương đầu tư xây dựng khu Trung tâm văn hóa huyện và xây dựng Trường Trung học cơ sở Phấn Mễ II xã Phấn Mễ theo chỉ đạo tại Kết luận số 69-KL/TU, ngày 25/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng hệ thoongschinhs trị huyện Phú Lương giai đoạn 2016-2020. Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, các ngành của tỉnh thống nhất các bước quy trình và bóa cáo kết quả làm việc tại huyện Phú Lương với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định triển khai các dự án cấp thiết cho huyện Phú Lương./.

Tin và ảnh: Quang Sơn

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao