Truy cập nội dung luôn

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Chi trả trợ cấp cho 84 đối tượng theo quyết định 49 của Thủ tướng chính Phủ.

Ngày 31/8/2017, Ban chỉ đạo 24 huyện Phú Lương đã tổ chức chi trả trợ cấp một lần cho các đối tượng được hưởng chế độ theo quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ đợt 4.

Thực hiện quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, thực hiện Quyết định của Bộ tư lệnh Quân khu I, Ban chỉ đạo 24 của huyện đã tổ chức chi trả trợ cấp một lần cho 84 đối tượng là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế trên địa bàn huyện Phú Lương đợt 4. Các đối tượng trên sẽ được hưởng chế độ trợ cấp một lần với mức trợ cấp ấn định theo các mốc thời gian thực tế trực tiếp tham gia dân công hỏa tuyến được quy định như: Dưới 01 năm, mức trợ cấp 2 triệu đồng; Đủ 01 năm đến dưới 02 năm, mức trợ cấp bằng 2 triệu 700 nghìn đồng; Từ đủ 02 năm trở lên, mức trợ cấp 3 triệu 500 nghìn đồng. Theo đó với tổng số tiền chi trả đợt này gần 173 triệu đồng. Cũng trong đợt này, huyện đã tiến hành cấp phát cho 5 đối tượng theo quyết định số 62 của Thủ tướng chính phủ. Ngoài ra các đối tượng còn được hưởng các chế độ bảo hiểm y tế, chế độ trợ cấp mai táng phí và được cấp giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến.

Kim Thăng