Công tác cán bộ nữ- Kinh nghiệm từ Đảng bộ Phú Lương (11/10/2016)

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của địa phương, những năm gần đây, Đảng bộ huyện Phú Lương rất coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Nhờ có sự quan tâm đó mà nhiều cán bộ đã trưởng thành, đóng góp quan trọng vào sự phát triển KTXH của địa phương

Cán bộ nữ huyện Phú Lương cùng lãnh đạo tỉnh kiểm tra công trường

Các đồng chí nữ là lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện gặp mặt kỷ niệm 106 năm ngày quốc tế phụ nữ.

Hội thi cán bộ Hội tìm hiểu Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp

Điểm nổi bật nhất trong những năm gần đây là nhận thức của các cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị về công tác cán bộ nữ trên địa bàn huyện Phú Lương được nâng lên; đã chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình và phương hướng thực hiện các khâu trong công tác cán bộ nữ. Đội ngũ cán bộ nữ từng bước phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí được tín nhiệm phân công giữ các chức vụ chủ chốt. Trình độ đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị của cán bộ nữ được nâng lên. Tỷ lệ, cơ cấu, thành phần cán bộ nữ trong cấp ủy, BTV cấp ủy của huyện và cơ sở đảm bảo đúng quy định. Bên cạnh đó, huyện Phú Lương luôn quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo nữ trên địa bàn  huyện ngày càng trưởng thành về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ cán bộ nữ luôn tăng đáng kể qua các kỳ Đại hội Đảng và bầu cử HĐND các cấp, hiện nay tỷ lệ nữ tham chính của huyện Phú Lương cao nhất  tỉnh, trong tổng số 47 cán bộ nữ tham gia lãnh đạo quản lý cấp huyện có 20 đồng chí tham gia cấp trưởng,  27 đồng chí tham gia cấp phó. (Trong đó có 12 thạc sỹ, 15 cử nhân, cao cấp). Nhiệm kỳ 2015 - 2020 tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện là 11/41 đồng chí = 27%, cấp xã là 54/220 đồng chí = 25%. Trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 cấp huyện có 11/39 đại biếu nữ tham gia đạt 28,2%, cấp xã 110/435 đạt 25,2% tăng 4,1%. Một trong những nhiệm vụ hàng đầu về công tác cán bộ nữ đã được huyện Phú Lương quan tâm là tạo điều kiện cử cán bộ nữ đi đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng nghiệp vụ và lý luận chính trị. Từ năm 2011 đến nay, toàn huyện đã cử 15 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị, đào tạo sau đại học 09 đồng chí. Trên cơ sở đã được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, BTV Huyện ủy đã quan tâm chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành rà soát, đánh giá, bổ sung quy hoạch cán bộ nữ vào cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các chức danh chính quyền nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đối với cấp huyện đã bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo các phòng, ban của huyện 29 đồng chí. ở cấp cơ sở, đã bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo chủ chốt 04 đồng chí nữ. Trong đó, phần nhiều các chị đang giữ nhiều vị trí quan trọng như: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Phó chủ tịch UBND huyện, Ban tổ chức, Ban dân vận, Ủy ban kiểm tra, Chánh văn phòng Huyện uỷ, Trưởng phòng Tài nguyên môi trường, Trưởng Phòng tài chính kế hoạch huyện…Mỗi công việc đều có những đặc thù khác nhau, thậm trí có những lĩnh vực rất nhạy cảm và phức tạp tưởng chừng chỉ có nam giới mới đảm đương được song các chị vẫn là những người tiên phong, xử lý công việc nhịp nhàng, hiệu quả và đạt kết quả cao.  Bên cạnh đó, tại huyện Phú Lương việc sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ, phát huy năng lực sở trường trong công tác, quan tâm cán bộ nữ từng bước trẻ hóa cán bộ, hiện nay cán bộ thuộc diện BTV huyện quản lý ở cấp huyện tỷ lệ nữ đạt 21,75%.

     Có thể nói, sau nhiều năm tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và thực hiện Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trên địa bàn huyện, công tác cán bộ của huyện Phú Lương có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả quan trọng. Đội ngũ cán bộ của huyện,  trong đó có đội ngũ cán bộ nữ nhìn chung được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, thử thách qua hoạt động thực tiễn; có phẩm chất đạo đức tốt, kiên định mục tiêu, lý tưởng; tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân; chất lượng đội ngũ được nâng lên, nhiều cán bộ có ý chí phấn đấu, rèn luyện, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Những đóng góp của đội ngũ cán bộ nữ đã góp phần quan trọng đưa nền phát triển kinh tế - xã hội của huyện tiến lên một bước mới được minh chứng bằng những kết quả cụ thể từ năm 2010 đến năm 2015: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện là 10,82%, cao hơn nhiệm kỳ trước 0,15%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 25,1 triệu đồng, vượt 4,1 triệu đồng so với nghị quyết. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 10,3%, thu ngân sách tăng bình quân 22%, vượt 2% so với nghị quyết

       Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cán bộ nữ của huyện Phú Lương tồn tại một số hạn chế: Một số cán bộ nữ trong quy hoạch tham gia đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị còn thấp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ nữ còn gặp không ít khó khăn.

      Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXIII nhiệm kỳ 2015 -2020 xác định: "Thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; xác định công tác cán bộ là yếu tố quyết định đến việc xây dựng Đảng bộ vững mạnh. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và chủ trương trẻ hoá đội ngũ cán bộ chủ chốt, đồng thời đảm bảo tính kế thừa, tạo bước chuyển biến mạnh về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; quan tâm đến công tác luân chuyển cán bộ trẻ về cơ sở để thử thách, rèn luyện". Đồng thời huyện Phú Lương tiếp tục đề ra các nội dung để nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện trong  giai đoạn 2015 - 2020. Trong đó, công tác cán bộ nữ là một nhiệm vụ được huyện đặc biệt quan tâm, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan liên quan, tham mưu cho cấp ủy đề xuất, lựa chọn những cán bộ nữ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức để xem xét quy hoạch, tạo nguồn, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, tạo điều kiện để cán bộ nữ cống hiến và trưởng thành. Có thể nói, hiệu quả công việc qua công tác sử dụng cán bộ nữ của Đảng bộ huyện Phú Lương đã và đang là kinh nghiệm, thực tiễn sinh động thể hiện nội dung Nghị quyết của Đảng bộ huyện và thể hiện rõ hơn trong thực tiễn về công tác đánh giá và sử dụng cán bộ./.

Bài và ảnh: Đức Tùng

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 0386223999 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao