Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Phú Lương khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 chia theo từng đơn vị bầu cử. (27/04/2016)

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ LƯƠNG
KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 CHIA THEO TỪNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ

(Kèm theo Quyết định số  41/QĐ-UBBC ngày 22 tháng 4 năm 2016 của UBBC huyện Phú Lương)

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 01
Gồm: Xã Sơn Cẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng năm sinh

Giới tính

Quê quán

Dân tộc

Tôn giáo

Nơi ở hiện nay

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi làm việc

Ngày vào Đảng (nếu có)

Trình độ hiện nay

Là đại biểu HĐND (nếu có)

Ghi chú

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

1

Nguyễn Thúy Hằng

06/11/1975

Nữ

Xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Kinh

Không

Tổ 18, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 

HĐND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

23/11/2001

12/12

Đại học,  chuyên ngành Xã hội học

Thạc sỹ
Khoa học Xã hội học

Cao cấp

Tiếng Anh B1 châu Âu

Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016

 

2

Vũ Mạnh Hiền

30/8/1971

Nam

Xã Tân Dân, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

Kinh

Không

Xóm Bến Giềng, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,  Bí thư Đảng ủy xã

Đảng ủy xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

04/11/2001

12/12

Đại học, chuyên ngành Luật Kinh tế

Không

Trung cấp

Tiếng Anh, trình độ A

Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ  2011-2016

 

3

Nguyễn Hoài

05/8/1987

Nam

Xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tày

Không

Xóm Khuân Lân, xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Hợp đồng lao động

Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

28/12/2015

12/12

Đại học, chuyên ngành Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

Không

Không

Tiếng Anh, trình độ B

Không

 

4

Nguyễn Huy Ngọc

26/7/1968

Nam

Xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Kinh

Không

Tổ 18, Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Bộ đội, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện

Ban chỉ huy Quân sự huyện Phú Lương, tỉnh Thái nguyên

04/10/1990

12/12

Đại học, chuyên ngành Chỉ huy - Tham mưu

Không

Cao cấp

Không

Không

 

5

Nguyễn Đức Phúc

05/5/1986

Nam

Xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Kinh

Không

Tiểu khu Thái An, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Công chức

Huyện đoàn Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

03/02/2014

12/12

Đại học, Chuyên ngành Khuyến nông

Không

Sơ cấp

Tiếng Anh, trình độ C

Không

 

6

Nguyễn Thu Trà

20/12/1991

Nữ

Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Kinh

Không

Xóm Đồng Rôm, xã Phú Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Hợp đồng lao động

Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc  UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Không

12/12

Đại học, Chuyên ngành Văn hóa học

Không

Không

Tiếng Anh, trình độ C

Không

 

7

Lê Văn Trọng

04/01/1982

Nam

Xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Nùng

Không

Xóm Đồng Niêng, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Cán bộ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

Hội Nông dân huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

14/12/2009

12/12

Đại học, Chuyên ngành Thú y

Thạc sỹ
Khoa học nông nghiệp

Cao cấp

Tiếng Anh, trình độ C

Không

 

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trong danh sách này là: 07 người

 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 04 đại biểu

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 02
Gồm: Xã Cổ Lũng

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng năm sinh

Giới tính

Quê quán

Dân tộc

Tôn giáo

Nơi ở hiện nay

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi làm việc

Ngày vào Đảng (nếu có)

Trình độ hiện nay

Là đại biểu HĐND (nếu có)

Ghi chú

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

1

Vũ Văn Cương

10/8/1969

Nam

Xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Kinh

Không

Xóm Cây Cài, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Cán bộ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

UBND xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

07/11/1990

12/12

Đại học, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

Không

Trung cấp

Không

Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ: 2011 - 2016

 

2

Nguyễn Trường Giang

17/3/1979

Nam

Xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Kinh

Không

Xóm Đồng Danh, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Công chức

Phòng Nội vụ, thuộc UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

06/4/2006

12/12

Đại học, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

Không

Trung cấp

Tiếng Anh, trình độ C

Không

 

3

Phạm Thị Bích Hồng

27/7/1985

Nữ

Xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Tày

Không

Xóm Làng Mạ, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Viên chức

Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

30/6/2013

12/12

Đại học, chuyên ngành Toán học

Thạc sỹ Toán học

Trung cấp

Tiếng Anh trình độ  B1 châu Âu

Không

 

4

Phan Quang Huy

25/9/1976

Nam

Xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Kinh

Không

Xóm Đồi Chè, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Kinh doanh, Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp huyện, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phan Huy Hoàng, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Không

10/12

Trung cấp chuyên ngành Cơ khí

Không

Không

Không

Không

 

5

Đào Thế Hưng

02/4/1970

Nam

Xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Kinh

Không

Tổ 30, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Công an, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng công an huyện

Công an huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

19/9/1997

10/10

Đại học, Chuyên ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Không

Cao cấp

Tiếng Anh, trình độ C

Không

 

6

Hà Thị Hường

11/4/1973

Nữ

Xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Kinh

Không

Tổ 13, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Công chức, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh văn phòng Huyện ủy

Văn phòng Huyện ủy Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

28/8/2001

12/12

Đại học, chuyên ngành Tiếng Anh

Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Cao cấp

Cử nhân Tiếng Anh

Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016

 

7

Nông Thị Năm

20/02/1969

Nữ

Xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Nùng

Không

Tiểu khu Thái An, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Công chức, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

Liên đoàn Lao động huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

24/9/1998

12/12

Đại học, chuyên ngành Quản lý đất đai

Không

Trung cấp

Tiếng Anh, trình độ B

Không

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trong danh sách này là: 07 người

 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: 04 đại biểu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 03
Gồm: Xã Phấn Mễ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng năm sinh

Giới tính

Quê quán

Dân tộc

Tôn giáo

Nơi ở hiện nay

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi làm việc

Ngày vào Đảng (nếu có)

Trình độ hiện nay

Là đại biểu HĐND (nếu có)

Ghi chú

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

1

Khương Văn Bảo

20/11/1977

Nam

Xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Kinh

Không

Xóm Tân Hòa, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Cán bộ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

UBND xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

03/12/2002

12/12

Đại học, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

Không

Trung cấp

Tiếng Anh, trình độ A

Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016

 

2

Nguyễn Thị An Lương

15/01/1985

Nữ

Xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Nùng

Không

Xóm Cây Hồng 1, xã Động Đạt, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Công chức

Văn phòng HĐND và UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

20/11/2013

12/12

Đại học, chuyên ngành Du lịch; Đại học chuyên ngành Luật Kinh tế

Không

Không

Tiếng Anh, trình độ C

Không

 

3

Phạm Quang Lượng

08/9/1982

Nam

Xã Đông Mỹ, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Kinh

Không

Tiểu khu Trần Phú, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện đoàn

Huyện đoàn Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

23/4/2007

12/12

Đại học, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

Không

Cao cấp

Tiếng Anh, trình độ B

Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016

 

4

Nguyễn Thị Mai

05/5/1970

Nữ

Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Dao

Không

Tiểu khu Thái An, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

 Cán bộ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy

Huyện ủy Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

23/11/1996

10/10

Đại học, chuyên ngành Quản lý văn hóa

Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Cao cấp

Tiếng Anh trình độ B1 châu Âu

Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016

 

5

Đoàn Thị Xuân Nga

28/3/1990

Nữ

Xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tày

Không

Tiểu khu Thái An, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Viên chức

Phòng Y tế, thuộc UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Không

12/12

Trung cấp, chuyên ngành Dược

Không

Không

Không

Không

 

6

Nguyễn Thị Hồng Nhung

25/8/1989

Nữ

Xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tày

Không

Xóm Thâm Đông, xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Hợp đồng lao động

Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Không

12/12

Cao đẳng, chuyên ngành Báo chí phát thanh truyền hình

Không

Không

Không

Không

 

7

Nguyễn Tấn Tài

02/4/1980

Nam

Phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Kinh

Công giáo

Tiểu khu Lê Hồng Phong, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Công chức, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

Văn phòng HĐND và UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

11/8/2005

12/12

Đại học, chuyên ngành Trồng trọt

Thạc sỹ Khoa học cây trồng

Cao cấp

Tiếng Anh, trình độ B

Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016

 

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trong danh sách này là: 07 người

 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 04 đại biểu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 04
Gồm: Xã Vô Tranh, thị trấn Giang Tiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng năm sinh

Giới tính

Quê quán

Dân tộc

Tôn giáo

Nơi ở hiện nay

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi làm việc

Ngày vào Đảng (nếu có)

Trình độ hiện nay

Là đại biểu HĐND (nếu có)

Ghi chú

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

1

Hoàng Duy Hưng

30/4/1972

Nam

Xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Sán Dìu

Không

Tiểu khu Thái An, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

12/12/1997

12/12

Đại học, chuyên ngành Trồng trọt

Thạc sỹ
Khoa học cây trồng

Cử nhân

Tiếng Anh trình độ B1 châu Âu

Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016

 

2

Nguyễn Đức Khuê

25/12/1963

Nam

Xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Nùng

Không

Xóm Trung Thành 2, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Cán bộ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

Đảng ủy xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

15/11/1983

12/12

Đại học, chuyên ngành Kinh tế

Không

Trung cấp

Tiếng Anh, trình độ A

Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016

 

3

Ma Thị Loan

26/10/1992

Nữ

Xóm Bản Mới, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Tày

Không

Xóm Bản Mới, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Hợp đồng lao động

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Không

12/12

Đại học , Chuyên ngành chính trị học

Không

Không

Tiếng Anh trình độ B

Không

 

4

Phạm Kim Oanh

08/10/1967

Nữ

Thị trấn Vôi, huyện          Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Kinh

Không

Phố Giang Tiên, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Cán bộ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn

UBND thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

17/10/2004

12/12

Đại học, chuyên ngành Quản trị nhân lực

Không

Trung cấp

Tiếng Anh trình độ B

Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2004-2011

 

5

Tống Thị Hoài Thương

23/10/1992

Nữ

Xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Tày

Không

Phố Giang Trung, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Bí thư Chi đoàn phố Giang Trung

Phố Giang Trung, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Không

12/12

Đại học, Chuyên ngành Hành chính học

Không

Không

Tiếng Anh trình độ B

Không

 

6

Đỗ Đình Trường

26/6/1979

Nam

Xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Kinh

Không

Tổ 19, Phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Công chức, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện

Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

18/5/2007

12/12

Đại học, chuyên ngành Lâm nghiệp

Không

Sơ cấp

Tiếng Anh, trình độ B

Không

 

7

Vương Thị Vân

22/9/1977

Nữ

Xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Kinh

Không

Tiểu khu Trần Phú, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Công chức, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

15/6/2005

12/12

Đại học, Chuyên ngành  Quản lý kinh tế nông nghiệp

Thạc sỹ kinh tế

Cao cấp

Cử nhân Tiếng Anh

Không

 

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trong danh sách này là: 07 người

 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 04 đại biểu

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 05
Gồm: Xã Động Đạt, thị trấn Đu

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng năm sinh

Giới tính

Quê quán

Dân tộc

Tôn giáo

Nơi ở hiện nay

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi làm việc

Ngày vào Đảng (nếu có)

Trình độ hiện nay

Là đại biểu HĐND (nếu có)

Ghi chú

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

1

Vũ Mai Anh

03/3/1987

Nữ

Xã Minh Hợp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Kinh

Không

Tiểu khu Cầu Trắng, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Cán bộ tín dụng, Tổ trưởng

Quỹ tín dụng nhân dân huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Không

12/12

Trung cấp, chuyên ngành Kế toán

Không

Không

Không

Không

 

2

Nguyễn Đức Dũng

19/7/1965

Nam

Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Kinh

Không

Tiểu khu Thái An, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Công chức, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện,  Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

31/01/1989

10/10

Đại học, chuyên ngành sư phạm Toán học

Không

Cao cấp

Tiếng Anh trình độ A

Không

 

3

Mã Minh Hải

19/6/1977

Nam

Xã Trung Hội, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Tày

Không

Tiểu khu Lê Hồng Phong, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Cán bộ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã

Đảng ủy xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

26/11/2003

12/12

Đại học, chuyên ngành Trồng trọt

Thạc sỹ Khoa học nông nghiệp

Cao cấp

Tiếng Anh trình độ B1 châu Âu

Không

 

4

Nguyễn Thị Thu Hiền

06/01/1988

Nữ

Xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Kinh

Không

Xóm Đuổm, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Công chức

Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

03/8/2011

12/12

Đại học, chuyên ngành Khoa học môi trường

Thạc sỹ Khoa học môi trường

Không

Cử nhân tiếng Anh

Không

 

5

Nguyễn Thu Hương

02/02/1986

Nữ

Xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Nùng

Không

Xóm Vườn Thông, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Công chức, Phó Trưởng phòng

Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

20/12/2010

12/12

Đại học, chuyên ngành Khoa học môi trường

Thạc sỹ Khoa học môi trường

Trung cấp

Cử nhân Tiếng Anh

Không

 

6

Nhâm Văn Núi

08/10/1980

Nam

Xã Kim Đồng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

Nùng

Không

Xóm Đuổm, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường

UBND xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

05/4/2006

12/12

Đại học, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

Không

Trung cấp

Tiếng Anh trình độ B

Không

 

7

Lê Văn Quý

26/8/1975

Nam

Xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Kinh

Không

Xóm Đồng Niêng, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

20/7/2001

12/12

Đại học, chuyên ngành Luật hành chính

Thạc sỹ Luật hành chính

Cử nhân

Tiếng Anh trình độ B

Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016

 

8

Hà Long Thủy

20/8/1962

Nam

Xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Kinh

Không

Tiểu khu Cầu Trắng, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Cán bộ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn

Đảng ủy thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thaí Nguyên

19/11/1998

12/12

Đại học, chuyên ngành Quản trị nhân lực

Không

Trung cấp

Tiếng Anh trình độ B

Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016

 

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trong danh sách này là: 08 người

 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 05 đại biểu

 

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 06
Gồm: Xã Phủ Lý, xã Ôn Lương, xã Hợp Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng năm sinh

Giới tính

Quê quán

Dân tộc

Tôn giáo

Nơi ở hiện nay

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi làm việc

Ngày vào Đảng (nếu có)

Trình độ hiện nay

Là đại biểu HĐND (nếu có)

Ghi chú

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

1

Vương Quốc Bình

08/02/1984

Nam

Xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Hoa

Không

Tiểu khu Tân Lập, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Công chức Văn hóa - Xã hội

UBND xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

06/10/2015

12/12

Đại học, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

Không

Không

Không

Không

 

2

Đỗ Quốc Đạt

01/10/1963

Nam

Xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Kinh

Không

Xóm Phú Thành, xã Hợp Thành, huyện Phú Lương,  tỉnh Thái Nguyên

Cán bộ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã

Đảng ủy xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

16/12/1983

10/10

Đại học, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

Không

Trung cấp

Không

Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

3

Lèng Hữu Hiền

23/02/1959

Nam

Xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh  Bắc Kạn

Tày

Không

Tiểu khu Thái An, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy

Ban Dân vận Huyện ủy Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

07/12/1983

10/10

Đại học, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

Không

Cử nhân

Tiếng Anh trình độ B

Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011 -2016

 

4

Nguyễn Thanh Hiền

22/11/1965

Nam

Xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tày

Không

Xóm Đầm Rum, xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Cán bộ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

UBND xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

05/11/1986

12/12

Trung cấp, chuyên ngành Hành chính

Không

Trung cấp

Không

Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

5

Lương Thị Thu Hương

06/5/1987

Nữ

 Xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Nùng

Không

Tiểu Khu Thái An, thị trấn Đu huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Công chức, Ủy viên Thường trực

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Không

12/12

Đại học, chuyên ngành Chăn nuôi thú y

Không

Không

Tiếng Anh trình độ C

Không

 

6

Nguyễn Văn Thân

03/7/1965

Nam

Xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tày

Không

Xóm Khuân Rây, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Cán bộ, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã

Đảng ủy xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

16/11/1998

12/12

Trung cấp, chuyên ngành Hành chính

Không

Trung cấp

Không

Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

7

Nguyễn Thị Thu Trang

03/12/1983

Nữ

Xã Động Đạt, huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Tày

Không

Tổ 11, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Công chức, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện

Hội Nông dân huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

14/12/2009

12/12

Đại học, Chuyên ngành Chăn nuôi thú y

Thạc sỹ Khoa học nông nghiệp

Cao cấp

Tiếng Anh trình độ B

Không

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trong danh sách này là: 07 người

 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là: 04 đại biểu

 

 

 

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 07
Gồm: Xã Phú Đô, xã Tức Tranh

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng năm sinh

Giới tính

Quê quán

Dân tộc

Tôn giáo

Nơi ở hiện nay

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi làm việc

Ngày vào Đảng (nếu có)

Trình độ hiện nay

Là đại biểu HĐND (nếu có)

Ghi chú

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

1

Trần Thị Cam

02/02/1985

Nữ

Xã Phú Đô, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Sán chí

Không

Xóm Vu 2, xã Phú Đô, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Làm ruộng

Xóm Vu 2, xã Phú Đô, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Không

9/12

Không

Không

Không

Không

Không

 

2

Phạm Bình Công

28/9/1964

Nam

Xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Kinh

Không

Tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Cán bộ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

08/3/1996

10/10

Đại học, chuyên ngành Chăn nuôi thú y

Thạc sỹ Khoa học nông nghiệp

Cao Cấp

Tiếng Anh trình độ C

Không

 

3

Trần Thị Thu Hằng

01/3/1981

Nữ

Xã An Bồi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Kinh

Không

Tiểu khu Giang Long, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Công chức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

23/4/2008

12/12

Đại học, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

Không

Trung cấp

Tiếng Anh trình độ C

Không

 

4

Trần Thị Thu Hương

01/6/1980

Nữ

Xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Kinh

Không

Tổ 10, Phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên

Công chức, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

09/4/2010

12/12

Đại học, chuyên ngành Địa lý

Không

Cao cấp

Tiếng Anh trình độ C

Không

 

5

Hoàng Thị Phương Mai

02/8/1988

Nữ

Xã Trưng Vương, huyện Hòa An, tỉnh  Cao Bằng

Nùng

Không

Xóm Đồng Nội, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh              Thái Nguyên

Công chức

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Không

12/12

Đại học,  chuyên ngành Kinh tế

Không

Không

Tiếng Anh trình độ C

Không

 

6

Nịnh Tiến Thành

12/9/1963

Nam

Xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Sán Chí

Không

Xóm Thâm Găng, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Cán bộ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

Đảng ủy xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

28/9/1992

12/12

Trung cấp, chuyên ngành Hành chính

Không

Trung cấp

Không

Không

 

7

Trần Trung Tốn

21/11/1962

Nam

Xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, thành phố  Hà Nội

Kinh

Không

Xóm Phú Nam 4, xã Phú Đô, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Cán bộ, Bí thư Đảng ủy xã

Đảng ủy xã Phú Đô, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

18/11/1984

12/12

Không

Không

Trung cấp

Không

Đại biểu HĐND huyện 2011-2016

 

8

An Thị Thanh Tú

24/9/1983

Nữ

Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Kinh

Không

Tổ 17,  phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường

UBND xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

05/10/2015

12/12

Đại học, chuyên ngành Trồng trọt

Không

Không

Tiếng Anh trình độ B

Không

 

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trong danh sách này là: 08 người

 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 07 là: 05 đại biểu

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 08
Gồm: Xã Yên Đổ, xã Yên Lạc

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng năm sinh

Giới tính

Quê quán

Dân tộc

Tôn giáo

Nơi ở hiện nay

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi làm việc

Ngày vào Đảng (nếu có)

Trình độ hiện nay

Là đại biểu HĐND (nếu có)

Ghi chú

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

1

Phạm Hữu Hoàn

30/11/1977

Nam

Xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Kinh

Không

Xóm Cây Hồng 2, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Công chức, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện

Phòng  Lao động Thương binh và xã hội thuộc UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

08/11/2006

12/12

Đại học, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp; Đại học, chuyên ngành Công tác tư tưởng

Không

Cao cấp

Tiếng Anh trình độ B

Không

 

2

Đỗ Quốc Hưng

24/01/1985

Nam

Xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tày

Không

Xóm Cây Hồng 2, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Công chức, Phó Trưởng phòng

Phòng Văn hóa - Thông tin thuộc UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

28/02/2012

12/12

Đại học, chuyên ngành Công nghệ thông tin và truyền thông

Không

Trung cấp

Tiếng Anh trình độ B

Không

 

3

Bế Văn Kính

17/6/1962

Nam

Xã Liêm Thủy, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Tày

Không

Xóm Đuổm, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Cán bộ, Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

28/11/1983

12/12

Đại học, chuyên ngành Tài chính - Kế toán

Không

Cao cấp

Tiếng Anh trình độ B

Đại biểu HĐND huyện  nhiệm kỳ 2011-2016

 

4

Nguyễn Thị Mai

30/7/1967

Nữ

Xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tày

Không

Xóm Trung, xã  Yên Đổ, huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Làm ruộng, Trưởng xóm

Xóm Trung, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Không

7/10

Không

Không

Không

Không

Không

 

5

Doãn Thanh Nhân

02/12/1966

Nam

Xã Giao Hà, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Kinh

Không

Tiểu khu Thái An, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Cán bộ, Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

30/5/1987

12/12

Đại học, chuyên ngành Kế toán

Thạc sỹ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Cử nhân

Tiếng Anh B1 Châu Âu

Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016

 

6

Hoàng Ngọc Phiến

26/10/1964

Nam

Xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Kinh

Không

Xóm Ó, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Cán bộ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

Đảng ủy xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

25/6/1987

12/12

Trung cấp, chuyên ngành Quản lý địa bàn cơ sở

Không

Trung cấp

Tiếng Anh trình độ B

Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

7

Trần Văn Thông

25/3/1968

Nam

Xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố  Hà Nội

Kinh

Không

Xóm Phố Trào, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã

Đảng ủy xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

29/9/1992

12/12

Đại học, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

Không

Trung cấp

Tiếng Anh trình độ B

Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

8

Hoàng Thị Vạn

17/5/1966

Nữ

Xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tày

Không

Xóm Cây Hồng 2, Xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Công chức

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

23/8/2001

12/12

Đại học, chuyên ngành Kinh tế; Đại học, chuyên ngành Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước

Không

Cao cấp

Tiếng Anh trình độ  B

Không

 

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trong danh sách này là: 08 người

 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 08 là: 05 đại biểu

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 09
Gồm: Xã Yên Ninh, xã Yên Trạch

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng năm sinh

Giới tính

Quê quán

Dân tộc

Tôn giáo

Nơi ở hiện nay

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi làm việc

Ngày vào Đảng (nếu có)

Trình độ hiện nay

Là đại biểu HĐND (nếu có)

Ghi chú

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

1

Nông Thị Thu Chiên

05/02/1983

Nữ

Xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Nùng

Không

Xóm Làng Chảo, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Viên chức

Trạm Khuyến nông huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Không

12/12

Đại học, chuyên ngành Bác sỹ Thú y

Không

Không

Tiếng Anh trình độ C

Không

 

2

Nguyễn Công Đảm

22/10/1965

Nam

Xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tày

Không

Xóm Na Mẩy, xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Cán bộ, Bí thư Đảng ủy -  Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

Đảng ủy xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

12/02/2001

10/10

Đại học, chuyên ngành  Kinh tế Nông nghiệp

Không

Trung cấp

Không

Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016

 

3

Mông Chí Hồng

05/11/1966

Nam

Xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tày

Không

Tiểu khu Lê Hồng Phong, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện

Huyện ủy Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

30/8/1993

10/10

Đại học, chuyên ngành vật lý; Đại học, chuyên ngành Quản lý giáo dục

Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Cao cấp

Tiếng Anh trình độ  B1 châu Âu

Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016

 

4

Hứa Quang Huy

11/4/1986

Nam

Xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Tày

Không

Tổ 2, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Hợp đồng lao động

Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

03/02/2015

12/12

Đại học, chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ

Không

Không

Tiếng Anh trình độ B

Không

 

5

Lê Thị Thúy Nguyên

11/6/1977

Nữ

Xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Kinh

Không

Tiểu khu Lê Hồng Phong, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Công chức, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lương

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

18/12/2006

12/12

Đại học, chuyên ngành Lâm  nghiệp

Thạc sỹ Khoa học cây trồng

Trung cấp

Tiếng Anh trình độ  B1 châu Âu

Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

6

Khuông Thị Kim Nhung

09/7/1973

Nữ

Xã Yên Ninh, huyên Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tày

Không

Tiểu khu Dương Tự Minh, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Viên chức, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

19/12/2003

12/12

Đại học, chuyên ngành Giáo dục tiểu học

Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Cao cấp

Tiếng Anh trình độ  B1 châu Âu

Không

 

7

Phạm Thị Hương Trang

05/7/1988

Nữ

Xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tày

Không

Tiểu khu Thái An, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Công chức

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Không

12/12

Đại học, chuyên ngành Bác sỹ thú y

Thạc sỹ Thú y

Không

Tiếng Anh trình độ  B1

Không

 

8

Lâm Văn Tùng

14/01/1967

Nam

Xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Kinh

Không

Xóm Yên Phú, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Cán bộ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

UBND xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

16/5/1989

12/12

Đại học, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

Không

Trung cấp

Không

Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2011-2016

 

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trong danh sách này là: 08 người

 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 09 là: 05 đại biểu

 

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao