Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hát Sấng Cọ (Ví Lưu Tam) của người Sán Chay ở huyện Phú Lương (28/06/2016)
Cũng như cộng đồng người Sán Chay ở Việt Nam, người Sán Chay ở Phú Lương chiếm 9,7% dân số toàn huyện, tập trung chủ yếu ở 12 xã, thị trấn, trong đó các xã: Phú Đô, Yên Lạc, Tức Tranh, Phấn Mễ, Yên Ninh, Yên Đổ là những địa phương có đông  người Sán Chay sinh sống.
Người Sán Chay ở Phú Lương có vốn văn nghệ dân gian khá phong phú và đa dạng. Đặc biệt người Sán Chay ở Phú Lương vẫn lưu truyền được thể loạii hát Sấng Cọ (Hát ví Lưu Tam) như một nét văn hóa độc đáo, đặc sắc riêng. Hát Sấng Cọ có các loại hình chính như: 
+ Thể loại hát nghi lễ
+ Thể loại hát ví mừng
+ Thể loại hát giao duyên
Văn hóa phi vật thể hát Sấng Cọ là thể loại diễn xướng đặc sắc được huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên, được các thế hệ người Sán Chay ở Phú Lương lưu giữ và bảo tồn bằng hình thức truyền miệng và truyền dạy trực tiếp nhưng cho đến nay và được duy trì trong sinh hoạt tinh thần của đồng bào. Lời hát mộc mạc có tính giáo dục cao. Không gian diễn xướng thể hiện sự hòa đồng với tự nhiên, thể hiện đậm nét về phong tục, tập quán rất riêng của người Sán Chay ở Phú Lương, là tư liệu quý cho việc nghiên cứu lịch sử tộc người. 
Hát Sấng Cọ không chỉ có ý nghĩa trong việc giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khích lệ tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng, mà còn góp phần vào công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, là sản phẩm văn hóa độc đáo, phục vụ khách đến tham quan du lịch.
Hát Sấng Cọ mang tính giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, giáo dục tình đoàn kết, cố kết cộng đồng.  Nghệ thuật diễn hát Sấng Cọ rất đặc trưng cho đồng bào dân tộc miền núi đó là âm nhạc và  lời ca vừa đơn giản dễ hiểu, giúp con người lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Hát Sấng Cọ của người Sán Chay huyện Phú Lương đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 246/QĐ-BVHTTDL, ngày 19/01/2016.
 Ðể thực hiện tốt việc bảo tồn, phát huy hát Sấng Cọ của đồng bào Sán Chay, huyện Phú Lương đã có nhiều biện pháp, trong đó đặc biệt quan tâm lực lượng nghệ nhân, già làng, trưởng bản để khai thác vốn tài liệu về nghi lễ truyền thống từ đời này sang đời khác. Chính quyền các cấp và các bộ, ngành liên quan hỗ trợ xây dựng các dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và hiểu biết của đồng bào, từ đó thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân bảo tồn và phát huy giá trị của diễn xướng trong hát Sấng Cọ, một  di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của huyện Phú Lương.
                                                                                                                                      Bài và ảnh: Quang Sơn
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao