Giám sát chuyên đề kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 (15/08/2019)

Trong hai ngày 13 và 14/8/2019, Đoàn giám sát của Huyện ủy Phú Lương do đồng chí Mông Chí Hồng-UVBTV – Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy làm Trưởng Đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ Tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ tại Đảng ủy xã Phú Đô, Chi bộ Trường THPT Yên Ninh và Đảng bộ xã Phấn Mễ. Cùng tham dự chương trình kiểm tra, giám sát có đồng chí Bế Văn Kính, ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

Qua kiểm tra tại các Đảng bộ và chi bộ THPT Yên Ninh cho thấy trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết được Đảng bộ các địa phương và nhà trường thực hiện nghiêm túc. Đảng ủy, Chi ủy tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong kế hoạch, chương trình ban hành, đôn đốc các chi bộ, đảng viên thực hiện những việc làm thường xuyên và những việc cần làm ngay, bước đầu đã đem lại những kết quả thiết thực, có tác động tốt đến nhận thức và hành động của toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết, Đảng ủy xã Phú Đô đã tổ chức 07 cuộc và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tổ chức được 05 cuộc kiểm tra, giám sát toàn diện 100% chi bộ trực thuộc về việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó có nội dung về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12.  Đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức chuyên môn xã đã tự giác hơn trong tu dưỡng, rèn luyện và có chuyển biến khá rõ về tinh thần trách nhiệm, phương pháp, tác phong công việc, đạo đức, lối sống, tinh thần thái độ khi giải quyết công việc và tiếp xúc với nhân dân. Đối với Chi bộ Trường THPT Yên Ninh. Sau 3 năm thực hiện cấp ủy Trường PTTH Yên Ninh đã tiến hành phổ biến quán triệt đầy đủ các nội dung các văn bản và xây dựng kế hoạch triển khai, học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về Học tập và làm theo, tư tưởng tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Qua đó 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên đã thực hiện viết bài thu hoạch, cam kết và xây dựng kế hoạch thực hiện của từng cá nhân gắn với chức trách, nhiệm vụ của tập thể, của từng cán bộ đảng viên. Chi bộ cũng đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý gắn với nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, từ đó đề ra các biện pháp khắc phục sửa chữa, tạo ra sự chuyển biến  tích cực trong việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, chính trị đạo đức, lối sống và hành động của cán bộ nhân viên, giáo viên trong nhà trường. Bên cạnh đó chi bộ luôn đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt, đã lồng ghép các nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, hàng tháng, quý, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết thực hiện, đồng thời áp dụng thực tiễn vào trong giảng dạy các môn học và tổ chức sinh hoạt ngoài giờ. Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Đoàn giám sát đã đánh giá cao kết quả đạt được của các Đảng bộ, chi bộ trong 03 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, đồng thời chỉ ra những hạn chế các đơn vị còn gặp phải để kịp thời khắc phục. Thay mặt đờn kiểm tra đồng chí Mông Chí Hồng - Trưởng đoàn đề nghị các Đảng ủy tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, đặc biệt là tăng cường vai trò của người đứng đầu, trong việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, gắn với chỉ thị 05, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho tổ chức đảng cán bộ đảng viên về tầm quan trọng của Nghị quyết và đưa Nghị quyết vào sinh hoạt của chi bộ, thực hiện nghiêm túc công tác phê bình, tự phê bình, tự soi, tự sửa, quan tâm phát hiện biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến để tuyên truyền tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ, chi bộ phát hiện và xử lý kịp thời những tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm, nhằm xây dựng Đảng bộ, chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao