Giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo nhờ vốn tín dụng chính sách (29/08/2019)

Thời gian qua, UBND huyện Phú Lương thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là hoạt động tín dụng chính sách. Nhờ đó, góp phần tích cực trong việc giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Năm 2015, từ nguồn vốn vay tín dụng chính sách 30 triệu đồng, chị Tống Thị Hệ xóm Liên Hồng 7 xã Vô Tranh đã đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình bằng kinh doanh chè, sau đó chị chuyển sang đầu tư máy móc làm mỳ sợi và đã thoát nghèo

Ngay sau khi có Chỉ thị 40, ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Ngân hàng CSXH huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tới toàn thể cán bộ, đảng viên tạo sự thống nhất cao. Qua đó, các cấp uỷ, chính quyền địa phương đã nhận thức rõ về vai trò, vị trí, hiệu quả của tín dụng CSXH trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới địa phương. Nguồn vốn tín dụng chính sách NHCSXH đã thực sự đem lại một số hiệu quả thiết thực. Diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện đến nay đã có nhiều thay đổi tích cực, đặc biệt vốn tín dụng NHCSXH đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 17,56% năm 2014 xuống còn 6,36% cuối năm 2018, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 12,71%  năm 2014 xuống 9,91% đến cuối năm 2018. Cũng thông qua nguồn vốn ưu đãi, hàng chục nghìn hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện đã được vay vốn ưu đãi để tạo việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, cải tạo nước sạch, vệ sinh, sửa chữa nhà cửa…Qua đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt, từng bước thoát nghèo và đẩy lùi tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.

Tin và ảnh: Phương Hảo

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao