HĐND huyện Phú Lương: Bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (05/06/2015)

Những tháng đầu năm 2012, trong điều kiện khó khăn chung của cả nước. UBND huyện đã tích cực chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ công tác trọng tâm, qua đó đã đạt được những kết quả khả quan.
 
Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, huyện xác định vẫn còn có những khó khăn trước mắt, đặc biệt là trong công tác giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới… Chính vì vậy, huyện đã đề ra một số giải pháp cơ bản, trong đó tập trung chỉ đạo thu hoạch cây trồng vụ xuân đảm bảo nhanh gọn, chuẩn bị các điều kiện để triển khai sản xuất vụ mùa theo khung thời vụ; tiếp tục chỉ đạo các xã xây dựng nông thôn mới; thực hiện hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình đảm bảo KH, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình có KH vốn năm 2012…
 
Ngoài ra, các đại biểu còn thông qua các báo cáo, tờ trình về: Phương án phân bổ kinh phí, xi măng để hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn năm 2012; Báo cáo tóm tắt kế hoạch sử dụng đất 6 tháng đầu năm và Tờ trình bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2012. Các đại biểu HĐND đã bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội thẩm nhân dân.

Những tháng đầu năm 2012, trong điều kiện khó khăn chung của cả nước. UBND huyện đã tích cực chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ công tác trọng tâm, qua đó đã đạt được những kết quả khả quan. Cụ thể là: Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 140 tỷ đồng, bằng 46,25% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 73,3 tỷ đồng, bằng56,4% kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 27 nghìn tỷ đồng, bằng 53% kế hoạch (KH) tỉnh giao; tạo việc làm mới cho 920 lao động, bằng 54% KH…
 
Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, huyện xác định vẫn còn có những khó khăn trước mắt, đặc biệt là trong công tác giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới… Chính vì vậy, huyện đã đề ra một số giải pháp cơ bản, trong đó tập trung chỉ đạo thu hoạch cây trồng vụ xuân đảm bảo nhanh gọn, chuẩn bị các điều kiện để triển khai sản xuất vụ mùa theo khung thời vụ; tiếp tục chỉ đạo các xã xây dựng nông thôn mới; thực hiện hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình đảm bảo KH, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình có KH vốn năm 2012…
 
Ngoài ra, các đại biểu còn thông qua các báo cáo, tờ trình về: Phương án phân bổ kinh phí, xi măng để hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn năm 2012; Báo cáo tóm tắt kế hoạch sử dụng đất 6 tháng đầu năm và Tờ trình bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2012. Các đại biểu HĐND đã bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội thẩm nhân dân.

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao