Hiệu quả từ ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và cải cách hành chính (06/06/2016)
Trong một xã hội hiện đại, việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và cải cách hành chính sẽ giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý, làm cho công tác quản lý nhà nước ngày càng minh bạch hơn, người dân dễ tiếp cận với các thông tin và chủ động hơn trong việc thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục hành chính.
Những năm qua, hệ thống Công nghệ thông tin của huyện Phú Lương đã không ngừng được củng cố và phát triển. Việc ứng dụng Công nghệ thông tin đã và đang ngày càng trở nên sâu rộng, phục vụ có hiệu quả chỉ đạo, điều hành của huyện và hoạt động kinh doanh của các tổ chức và cá nhân. Việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính nhà nước đã góp phần đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm thiểu các quy trình công việc đang được tiến hành theo phương pháp thủ công hiện nay bằng việc xây dựng và đưa vào sử dụng các phần mềm tin học được xử lý qua mạng máy tính.
Năm 2016 huyện được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên  bàn giao Trang thông tin điện tử (Website) huyện kết nối với Cổng thông tin điện tử của tỉnh và việc thực hiện triển khai phần mềm quản lý hộ tịch, hộ khẩu; phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; phần mềm cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, đã giúp huyện Phú Lương nâng cao đáng kể chất lượng, hiệu quả ứng dụng Công nghệ thông tin trên địa bàn huyện.
Huyện Phú Lương đã chú trọng trang bị hạ tầng Công nghệ thông tin từ huyện đến xã, thị trấn, đảm bảo phục vụ cho các hoạt động tại địa phương, công tác đào tạo, tập huấn được triển khai sâu rộng và có hiệu quả. Trong đó giai đoạn 2010-2015 Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông đào tạo cho trên 200 học viên về kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động tại các cơ quan nhà nước. Năm 2010 huyện Phú Lương đã  hoàn thiện tập huấn, chuyển giao và thống nhất áp dụng việc gửi nhận văn bản quan hệ thống thư điện tử nội bộ của tỉnh Thái Nguyên (…@thainguyen.gov.vn). Đến nay 100% cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước ở cả hai cấp (huyện, xã) đã thực hiện được việc trao đổi thông tin và hồ sơ, văn bản qua hệ thống thư điện tử. Trong hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước các cấp có ít nhất 80% văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử. Phần mềm quản lý văn bản và hỗ trợ điều hành đã được quan tâm thực hiện nâng cao hiệu quả  trong quản lý điều hành của UBND huyện. Trang thông tin điện tử của huyện được chính thức đưa vào sử dụng đã từng bước tạo lập kênh thông tin cho cán bộ, nhân dân trong huyện với lãnh đạo. Góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước, cải cách bộ máy tổ chức và lề lối làm việc trong hệ thống các cơ quan thuộc UBND huyện trên cơ sở gắn liền mục tiêu tin học hóa quản lý hành chính nhà nước với chương trình cải cách hành chính của Chính phủ và của tỉnh Thái Nguyên. Đến năm 2015, huyện Phú Lương đã xây dựng hoàn thành hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, hệ thống phòng họp trực tuyến, hệ thống một cửa điện tử, đồng thời có một đội ngũ nhân sự có trình độ về tin học, Công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng tốt các yêu cầu về quản lý điều hành, chia sẻ thông tin, từng bước kết nối với các hệ thống mạng của tỉnh cũng như toàn quốc.
Nhằm thống nhất quy trình tiếp nhận và trả hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ, giảm chi phí đi lại của công dân và các tổ chức, đồng thời giảm công văn, giấy tờ, tiết kiệm chi phí, năm 2014 huyện đã đưa vào khai thác và sử dụng phần mềm một cửa điện tử tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả do Văn phòng HĐND&UBND huyện quản lý bao gồm các thủ tục: Đất đai, Công thương, Tư pháp, Lao động - Thương binh& Xã hội, Tài chính - Kế hoạch, Xây dựng, Đăng ký kinh doanh, Văn hóa và Thông tin...
                                                      Bộ phận một cửa tại UBND huyện Phú Lương
Đến năm 2016 phần mềm một cửa điện tử tại bộ phận một cửa của huyện đã cung cấp được 50% dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3. Phấn đấu giai đoạn 2016-2020: UBND huyện Phú Lương sẽ xây dựng phần mềm một cửa điện tử của huyện đảm bảo cung cấp được các dịch vụ hành chính công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 đối với 100% các thủ tục hành chính do cấp huyện giải quyết. Xây dựng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 cho phép công dân, doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào dịch vụ như: gửi - tiếp nhận hồ sơ, tra cứu tình trạng xử lý của hồ sơ, nhận thông báo kết quả xử lý trực tuyến… Bên cạnh đó, giải pháp còn giúp quá trình xử lý hồ sơ được mạch lạc, tuần tự theo quy định, tránh sai sót, rút ngắn thời gian xử lý và tiết kiệm đáng kể chi phí hành chính. Đây không chỉ đơn thuần là công cụ thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, mà còn là mức đánh giá hiệu quả việc minh bạch thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện.
Để việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước trong thời gian tới, huyện Phú Lương tiếp tục chỉ đạo, bổ sung  các quy chế, quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin;  xây dựng quy trình trao đổi; lưu trữ, xử lý văn bản điện tử; quy chế bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức  tốt, ổn định trong công tác, nhằm đảm bảo các hệ thống thông tin đã đầu tư được hoạt động liên tục,
Huyện sẽ có cơ chế duy trì, bảo dưỡng hạ tầng Công nghệ thông tin đã đầu tư, thường xuyên rà soát, đầu tư, nâng cấp, nhằm đáp ứng kịp thời và quan tâm đội ngũ cán bộ có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tiếp nhận các hệ thống phần mềm đã triển khai và phát triển cho tương lai hỗ trợ cho người dùng trong quá trình vận hành. Tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức cho người dân và doanh nghiệp về các lợi ích trong việc khai thác thông tin từ các sản phẩm Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Ủy ban nhân dân huyện giao cho phòng Văn hóa và Thông tin huyện tham mưu những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để thực hiện tốt việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước góp phần thực hiện tốt cải cách nền hành chính trên địa bàn huyện Phú Lương./.
                                                                                                                                Bài và ảnh: Quốc Hưng
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao