Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ mười sáu (mở rộng) - khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 (13/11/2018)

Ngày 13/11/2018, Đảng bộ huyện Phú Lương đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ mười sáu (mở rộng) - khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Đồng chí Ma Văn Rục- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Phạm Bình Công, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc huyện; Trưởng phó các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện; Bí thư đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực; Chủ tịch Ủy ban nhân dân,  các xã, thị trấn.

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Bí thư Huyện ủy khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, Ban chấp hành đảng bộ huyện  đã thực hiện quy trình về công tác cán bộ kiện toàn bổ sung 02  Uy viên Ban chấp hành khóa XXIII nhiệm kỳ 2015-2020. Quán triệt Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10/10/2017 của Bộ chính trị về"Phát triển kinh tế- xã hội các xã biên giới, đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại". Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030"; Nghị quyết  số 29-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ chính trị về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng".  Nghị quyết  số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ chính trị về "Chiến lược an ninh mạng quốc gia" Nghị quyết  số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ chính trị về "Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia". Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận". Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng".  Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới"./.

Tin và ảnh: Quang Sơn

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao