Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên kiểm tra hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật tại huyện Phú Lương (23/10/2016)

Ngày 21/10/2016, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật  tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra công tác phổ biên giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biên giáo dục pháp luật huyện Phú Lương năm 2016. Đồng chí Nguyễn Thúy Hằng- Hyuyeenj ủy viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật huyện  và các thành viên Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật huyện Phú Lương đã làm việc với đoàn kiểm tra.

Các đại biểu dự cuộc kiểm tra

Kết quả kiểm tra cho thấy, từ đầu năm 2016 đến nay, công tác phổ biên giáo dục pháp luật ở huyện Phú Lương đã được các cơ quan, đoàn thể tích cực tham gia, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền pháp luật ở cơ sở được củng cố, kiện toàn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. trong 9 tháng, trên địa bàn huyện đã tổ chức được 495 hội nghị chuyên đề, tập huấn tuyên truyền về các văn bản luật đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân với trên 40.000 lượt người tham gia, kết quả hòa giải ở cơ sở có 128 vụ hòa giải . Hình thức tuyên truyền phổ biên giáo dục pháp luật được tổ chức khá phong phú và đem lại hiệu quả thiết thực, nhiều nội dung pháp luật đã đi vào cuộc sống.  Kết luận tại hội nghị đoàn kiểm tra của tỉnh Thái Nguyên đã đánh giá cao những nỗ lực cố gắng trong công tác của  Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật  huyện Phú Lương trong thời gian qua cùng những kết quả đạt được, bên cạnh đó đoàn cũng đề nghị trong thời gian tới các ngành, thành viên Hội đồng huyện cần có sự phối hợp chặt chẽ, đổi mới nội dung, bằng nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biên giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện./.

Tin, ảnh: Đức Thuận

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao