Hơn 39.500 hồ sơ giải quyết đúng hạn (03/06/2019)

Tính đến hết ngày 31/5/2019 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của huyện Phú Lương và các xã thị trấn trên địa bàn đã giải quyết đúng hạn được 39.513 hồ sơ chiếm tỷ lệ 99,98%.

Người dân giao dịch tại Bộ phận một cửa xã Yên Lạc, Phú Lương

5 tháng đầu năm, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Phú Lương và 15 xã, thị trấn đã tiếp nhận tổng số 39.884 hồ sơ của tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết, trong đó gần 300 hồ sơ chuyển kỳ trước sang nằm ở bộ phận một cửa cấp huyện. Đối với cấp xã, thị trấn 100% hồ sơ tiếp nhận mới. Qua xem xét, tham mưu, phối hợp với cơ quan chuyên môn Bộ phận một cửa các cấp đã giải quyết 39.558 hồ sơ chiếm tỷ lệ gần 99,2%. Các địa phương có số hồ sơ giải quyết lớn với trên 4.000 hồ sơ là thị trấn Đu, xã Tức Tranh, xã Yên Lạc, xã Yên Ninh. Bộ phận một cửa huyện và các địa phương còn lại có số hồ sơ giải quyết được từ trên 400 đến hơn 3.000 hồ sơ. Hiện nay, tại bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn của huyện Phú Lương còn 322 hồ sơ đang giải quyết gồm 270 hồ sơ chưa đến hạn, 52 hồ sơ quá hạn. Hầu hết số hồ sơ sau khi giải quyết đã kịp thời trả kết quả cho tổ chức, cá nhân để tiếp tục giải quyết công việc./.

Tin và ảnh: Văn Hùng

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao