Họp Ban thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương VI (20/11/2017)

Ngày 19/11/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lương  đã tổ chức Hội nghị cho ý kiến vào đề án thực hiện các Nghị quyết số Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ”Một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Ma Văn Rục, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Phạm Bình Công, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Tổ giúp việc thực hiện Đề án của huyện.

Các đại biểu dự họp

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe dự thảo đề án, kế hoạch về thực hiện Nghị quyết. Hiện nay, khối đảng, đoàn thể của huyện Phú Lương có 12 cơ quan với 62 cán bộ. Khối Ủy ban nhân dân huyện có 13 cơ quan hành chính với 99 cán bộ, 72 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện và sự nghiệp giáo dục trên với 1.585 cán bộ.15 xã, thị trấn có 345 cán bộ công chức, 195 cán bộ không chuyên trách; 255 xóm có 1.275 cán bộ không chuyên trách. Đóng góp vào việc thực hiện Đề án các đại biểu đồng tình nhất trí cao thực hiện Nghị quyết, trong đó, có việc thu gọn đầu mối, sắp xếp tổ chức bộ tinh gọn, nâng cao hiệu quả hiệu lực hoạt động. Các đại biểu cũng thống nhất bổ sung thêm đối tượng hợp đồng lao động, chấm dứt các hợp đồng không đúng quy định, xem xét các hợp đồng ở các đơn vị sự nghiệp có thu. Tiếp tục rà soát để thực hiện thu gọn đầu mối hành chính cấp xã. Xác định các đơn vị thực hiện sát nhập. Trước mắt và trong năm 2018 sẽ tiếp tục rà soát việc thực hiện thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế. Đối với nhiệm vụ mà Trung ương và tỉnh đã có quy định rõ khẩn trương thực hiện nghiêm túc, bám sát theo Kế hoạch của tỉnh, theo lộ trình có gắn với đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ. Huyện Phú Lương cũng xác định quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động thông qua việc tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết để cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhận thức rõ, đúng về chủ trương của Nghị quyết Trung ương 6./.

Tin và ảnh: Văn Hùng

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao