Họp Ban thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 10 (10/10/2019)

     Ngày 9/10/2019 Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức phiên họp thường kỳ, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng, Triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 10. Đồng chí Bùi Thanh Hải – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị, cùng dự có đồng chí Ma Văn Rục – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Phạm Bình Công – Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, các Ban xây dựng Đảng của tỉnh và một số Phòng, Ban liên quan.

Đồng chí Bùi Thanh Hải - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh – Bí thư Huyện ủy Chủ trì phiên họp Ban Thường vụ Huyện ủy Tháng 10 năm 2019

     Tại hội nghị đã thông qua 10 dự thảo, báo cáo, Đề án quan trọng. Đây là việc xác định thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện Phú Lương nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ban thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ  của huyện trên tất cả các lĩnh vực. Do đó các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện cơ bản hoàn thành. Giá trị sản xuất  Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp ước đạt 320,5 tỷ đồng bằng 78% kế hoạch tỉnh, 76% kế hoạch huyện. Sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 36 nghìn tấn bằng 100,6% kế hoạch tỉnh, huyện. Sản lượng chè búp tươi đạt 37.800 tấn bằng 98% kế hoạch. Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 55,3 tỷ đồng bằng 74% kế hoạch tỉnh, huyện. Số lao động được đào tạo việc làm mới 1860 lao động…Lĩnh vực văn hóa xã hội, Giáo dục – Đào tạo, Y tế, Cải cách hành chính, Thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư được huyện chỉ đạo kịp thời. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định. Về công tác xây dựng Đảng. Ban thường vụ Huyện ủy chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ  chức thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Tổ chức triển khai thực hiện chất lượng Chỉ thị số 35 - CT/TW của Bộ chính trị và Kế hoạch 176 - KH/HU của Ban thường  vụ Huyện ủy về tổ chức Đại hội chi bộ, Đảng bộ tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 24 nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong 9 tháng Huyện ủy đã phối hợp với các ngành, mở 21 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho 1.585 học viên; 01 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại huyện; kết nạp mới 107 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 112 học viên. Công tác dân vận của hệ thống chính trị được tăng cường. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt  công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nhiệm vụ chính trị  của địa phương…

     Tại hội nghị Ủy ban nhân dân huyện cũng đã thông qua các dự thảo báo cáo, Đề án như: Kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016 – 2020. Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Đánh giá kết quả thực hiện Đề án phát triển Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp. Đánh giá kết quả thực hiện Đề án phát triển thương mại dịch vụ…Sau khi thông qua các dự thảo, báo cáo, Đề án, các đại biểu đã nhất trí với các dự thảo, báo cáo, Đề án đưa ra. Phát biểu tại hội nghị đồng chí Bùi Thanh Hải – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đề nghị cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Về công tác Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 yêu  cầu các đồng  chí  bám sát các chỉ thị số 35 - CT/TW của Bộ chính trị  và kế hoạch số 146 - KH/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy cũng như các văn bản chỉ đạo hướng dẫn từ Trung ương đến tỉnh, để triển khai các văn bản phục vụ cho Đại hội Đảng,  ban hành các quy chế, kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, các tiểu ban cũng như  lộ trình, hoạt động của các tiểu ban. Khẩn trương hoàn thiện xây dựng dự thảo, đề cương chi tiết cũng như các báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm. Tiến hành tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các chương trình dự án, đề án, công trình trọng điểm của huyện giai đoạn 2016 – 2020. Về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ và quyết liệt các nhiệm vụ, cũng như các giải pháp để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 cũng như xây dựng kế hoạch năm 2020, sát với chỉ đạo của tỉnh và đáp ứng nhiệm vụ chính trị của huyện. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời để tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Đẩy mạnh việc Cải cách hành chính cũng như đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Tiếp tục nâng cao các tiêu chí để hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới và duy trì giữ vững các tiêu chí đã đạt được.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn
 

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao