Huyện Phú Lương đã khai mạc kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 (18/12/2018)

Ngày 18/12/2018,  Huyện Phú Lương đã khai mạc kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Mai – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Ma Văn Rục- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Đồng chí Phạm Bình Công – Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Đại diện lãnh đạo Sư đoàn 346 Quân khu I đơn vị đóng chân trên địa bàn. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện qua các thời kỳ; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn.

Chủ tọa kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Thị Mai – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khai mạc kỳ họp

Các đại biểu dự kỳ họp

Kỳ họp đã thông qua Báo cáo, tờ trình về việc thông qua kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện năm 2018; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Theo đó trong năm 2018, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch, giá trị sản xuất nông, lâm nghư nghiệp và thủy sản ước đạt 1.120,4 tỷ đồng. hoàn chỉnh hồ sơ công nhận xã Hợp Thành và xã Phú Đô về đích nông thôn mới. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cả năm ước đạt 391,2 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.381,3 tỷ đồng. Tổng thu cân đối ngân sách ước đạt 83,116 tỷ đồng. Tạo việc làm mới cho 2127 lao động. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,3%. Tỷ lệ đạt gia đình văn hóa 92%; cơ quan văn hóa 98%; xóm, phố, tiểu khu văn hóa 81%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Thực hiện nghiêm công tác giải quyết các thủ tục hành chính, tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền CCHC năm 2018. Kỳ họp đã thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của HĐND huyện. Báo cáo, tờ trình về việc đề nghị thông qua kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp thứ 5, 6 HĐND huyện khóa XIX. Báo cáo, Tờ trình về việc điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách năm 2018;  Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2018;  Báo cáo, Tờ trình về phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2019;  Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, Kế hoạch sử dụng đất năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018; Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 HĐND huyện. Báo cáo trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 HĐND huyện. Báo cáo tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020. Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Phú Lương giai đoạn 2016 - 2020. Tờ trình về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư công năm 2019. Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ và các hoạt động năm 2019 của HĐND huyện Phú Lương.Tờ trình về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019 về công tác phân bổ nguồn vốn, thanh quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Báo của Uỷ ban MTTQ huyện về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2018. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện về kết quả công tác kiểm sát năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019. Báo cáo của Toà án nhân dân huyện về công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019. Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm tra năm 2018 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện. Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm tra năm 2018 của Ban Pháp chế HĐND huyện. Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Dự án Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Sán Chay gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại xóm Đồng Tâm, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Dự án Bảo tồn, phát huy di tích lịch sử quốc gia, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Đuổm huyện Phú Lương giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025. Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Phú Lương giai đoạn 2017-2020. Báo cáo kết quả thực hiện Cải cách hành chính năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019. Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019. Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019. Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự về kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019. Tại kỳ họp các đại biểu thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu. HĐND biểu quyết quyết định thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 theo Nghị quyết số 85/2014/QH13; Cũng tại kỳ họp các đại biểu sẽ thảo luận, thông qua 10 Nghị quyết và quyết định các nội dung theo thẩm quyền./.

                                      Tin, ảnh: Quang Sơn

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 0386223999 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao