Huyện Phú Lương chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở (11/05/2018)

 

Trong quá trình xây dựng Đảng, công tác cán bộ là một trong những công tác chiếm vị trí quan trọng hàng đầu, có vai trò quyết định thành công tới toàn bộ công tác xây dựng lực lượng cách mạng của Đảng. Thời gian qua, Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Lương với chức năng tham mưu đã cụ thể hóa các văn bản cấp trên, tham mưu cho Huyện ủy các quy chế, quy định, quy trình và hướng dẫn về công tác cán bộ, từng bước khắc phục được một số hạn chế, bất cập. Công tác cán bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị, nội dung, phương pháp, cách làm có nhiều đổi mới, mở rộng dân chủ công khai từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ.

Ban tổ chức Huyện ủy tham mưu công tác cán bộ

Đảng bộ huyện Phú Lương hiện có 61 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện uỷ, trong đó có 13 đảng bộ xã, 02 đảng bộ thị trấn, 02 đảng bộ cơ quan, 44 chi bộ cơ quan, hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp. Tổng số đảng viên (tính đến tháng 04/2018) toàn huyện có 5.443 đồng chí.

Ban Tổ chức Huyện ủy đã tích cực tham mưu cho Huyện ủy Phú Lương về công tác cán bộ, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu. Các khâu trong công tác cán bộ như: quản lý, đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, khách quan; sự phân cấp trong công tác cán bộ được thực hiện tốt; nâng cao vai trò của các tổ chức, nhân dân trong giám sát và tham gia vào công tác cán bộ. Do làm tốt công tác chỉ đạo, đến nay chất lượng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở đã nâng cao cả về chuyên môn và lý luận chính trị, cụ thể Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí, trong đó: Chuyên môn: Thạc sỹ 4 = 36,4%, Đại học 7 = 63,6%; Lý luận chính trị cử nhân, cao cấp 11 = 100%). Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện gồm có 7 đồng chí. Về trình độ thạc sĩ 6/7 = 85,7%, Lý luận chính trị cử nhân, cao cấp 7/7 = 100%. Đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý cấp huyện (gồm cấp trưởng, cấp phó các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể) có 92 đồng chí, chuyên môn: Thạc sỹ 18, Đại học 71, Cao đẳng 03; Lý luận chính trị: Cao cấp 41, Trung cấp 51 đồng chí. Đội ngũ cán bộ quản lý ở cấp xã (Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND; Trưởng, phó MTTQ và các đoàn thể) hiện có 239 người; trình độ chuyên môn: Đại học 62, Cao đẳng 07, Trung cấp 125 người; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 01, Trung cấp 170, Sơ cấp 68 đồng chí. Qua rà soát đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở 100%  đạt chuẩn, có tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín để quy tụ cán bộ và nhân dân; có ý thức tự học vươn lên; có năng lực và kinh nghiệm thực tiễn; có khả năng tư duy để định hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ năng lực lãnh đạo, điều hành, khả năng cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của cấp trên chưa sát với tình hình địa phương, chưa đề xuất được các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác cán bộ.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị của huyện đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu cho Huyện ủy Phú Lương giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt của huyện, xã và người đứng đầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi,  hạ thấp độ tuổi bình quân; tăng tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; đủ năng lực, đơn vị đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng. Ngoài tiêu chuẩn chung, cần bổ sung theo hướng nâng cao trình độ về luật pháp, tin học, ngoại ngữ; khả năng tiếp cận, nắm bắt và xử lý những vấn đề mới; khả năng đoàn kết, quy tụ cán bộ, nhân dân; phong cách làm việc khoa học, dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá cán bộ và làm cơ sở để thực hiện chính sách cán bộ, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bố trí sử dụng; thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW (khoá XII). Ban Tổ chức Huyện ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ Phú Lương ban hành hướng dẫn công tác đánh giá cán bộ hàng tháng làm cơ sở đánh giá cán bộ hàng năm. Qua đánh giá nhằm phân biệt được những người làm việc tốt, tận tụy, trách nhiệm, có hiệu quả với những người làm việc thiếu trách nhiệm, không hiệu quả, vi phạm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ. Theo đó Ban Tổ chức Huyện ủy sẽ chủ trì cùng với các đơn vị tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ hàng tháng của các đơn vị theo phân công và tổng hợp kết quả đánh giá hàng quý báo cáo Thường trực Huyện uỷ. Thông qua những nội dung, phương pháp, cách làm có nhiều đổi mới, chắc chắn sẽ tạo nhiều bước chuyển chất lượng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của huyện Phú Lương trong năm 2018 và những năm tiếp theo./.

                                                Tin, bài: Quang Sơn

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao