Huyện Phú Lương sơ kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 (15/02/2017)

Ngày 15/02/2017, huyện Phú Lương tổ chức hội nghị sơ kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, tổng kết công tác Văn hoá và Thông tin năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến dự có Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên; Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên; Đại diện các ngành thành viên Ban chỉ đạo tỉnh. Đồng chí: Nguyễn Thị Mai- Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Đồng chí: Lê Văn Quý- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Đồng chí: Nguyễn Thúy Hằng- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo huyện. Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân; Thành viên Ban chỉ đạo huyện, Lãnh đạo các Phòng, Ban, Ngành, Đoàn thể huyện. Thường trực Đảng uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Chủ tịch Uỷ ban mặt trân tổ quốc, cán bộ làm công tác văn hoá 16 xã, thị trấn.  Đại diện các làng văn hoá tiêu biểu, cơ quan văn hoá tiêu biểu, gia đình văn hoá tiêu biểu, các tập thể, cá nhân được khen thưởng về lĩnh vực Văn hoá và Thông tin năm 2016. 

Đại biểu dự hội nghị

Lãnh đạo Sở VHTTDL phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Bí thư Huyện ủy trao thưởng tại hội nghị

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện trao thưởng

Đồng chí Nguyễn Thúy Hằng- Phó Chủ tịch UBND huyện trao thưởng

Năm 2016, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá huyện tiếp tục được duy trì nề nếp hoạt động của Ban chỉ đạo huyện và Ban chỉ đạo các xã, thị trấn. Huyện đã tổ chức tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hướng dẫn, tổng hợp kết quả bình xét các danh hiệu gia đình, làng bản, cơ quan văn hóa năm 2016, kết quả: Tỷ lệ đạt gia đình văn hóa đạt 91,67%, làng bản văn hóa ước đạt 85,4%, cơ quan văn hóa ước 95%; Công tác Văn hóa và Thông tin trong năm 2016 đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực Văn hóa và Thông tin, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động Internet trên địa bàn, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các cơ sở vi phạm. Các hoạt động sự nghiệp văn hóa thông tin ngày càng chất lượng phục vụ đời sống văn hóa cho nhân dân. Tuy nhiên phong trào còn những hạn chế đó là: Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào ở một số Ban chỉ đạo xã, thị trấn chưa được quan tâm đúng mức. Một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc nghiên cứu, tổ chức thực hiện các hướng dẫn của Ban chỉ đạo huyện. Ban vận động xây dựng cơ quan văn hóa hoạt động còn hình thức. Một số tiêu chí bình xét chưa được cụ thể hóa bằng chấm điểm, thiếu sự phối hợp thống nhất trong chỉ đạo, gây lúng túng cho các đơn vị khi bình xét. Một số thành viên Ban chỉ đạo các cấp chưa nghiêm túc chấp hành sự phân công, thiếu trách nhiệm trong triển khai, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu của phong trào. Hội nghị đã triển khai nhiệm vụ phong trào năm 2017 với những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể. Nhân dịp này huyện Phú Lương đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào năm 2016./.

                              Tin, ảnh: Quang Sơn

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 0386223999 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao