Huyện Phú Lương tăng cường thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (26/09/2018)

Để nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năm 2018 Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương đã chỉ đạo thực hiện giải quyết các Thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp huyện đối với 100% các lĩnh vực và các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền với tổng số 230 Thủ tục hành chính, trong đó thực hiện liên thông 20 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động TBXH, 01 thủ tục thuộc lĩnh vực Giáo dục; 209 Thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa.  Kết quả giải quyết các Thủ tục hành chính trong Qúy III năm 2018 bộ phận Một cửa của huyện đã tiếp nhận 1606 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 1563 hồ sơ, đang giải quyết 43 hồ sơ, trả lại bổ sung 4 hồ sơ. Bộ phận Một cửa liên thông tiếp nhận 155 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 131 hồ sơ, đang giải quyết 24 hồ sơ, trả lại bổ sung 0 hồ sơ. Bộ phận Một cửa của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong Qúy III năm 2018 đã tiếp nhận 17912 hồ sơ, đã giải quyết 17748 hồ sơ, Hồ sơ trả đúng hạn và trước hạn 17748 hồ sơ, không có Hồ sơ tồn đọng

Bộ phận Một cửa của Ủy ban nhân dân xã Tức Tranh

Đến hết Quý III năm 2018 Ủy ban nhân dân huyện đã đầu tư Nhà làm việc của Bộ phận một cửa cấp huyện đã đủ tiêu chuẩn theo quy định, được lắp đặt hệ thống một cửa hiện đại để nâng cao chất lượng giải quyết các Thủ tục hành chính cho tổ chức và người dân, đã lắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát, hệ thống loa gọi.  Có phân công nhiệm vụ trực Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; chi trả đầy đủ chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định tại Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên. Trách nhiệm của cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa huyện được nâng cao. Tăng cường thực hiện công khai minh bạch hoạt động công vụ của các đơn vị liên quan đến quyền lợi trực tiếp của người dân.

                                                          Tin, ảnh: Quang Sơn

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao