Huyện Phú Lương triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính năm 2018 (08/05/2018)

Cho đến nay huyện Phú Lương đã đưa 234 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã niêm yết 100% các TTHC thuộc thẩm quyền, thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, tuy nhiên Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của huyện đạt thấp do một số nguyên nhân chủ quan và khách quan. Để nâng cao chỉ số,  CCHC năm 2018, huyên Phú Lương đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chỉ số CCHC năm 2018, cụ thể:

          1. Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, người dân. Thực hiện 100% các TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện và cấp xã thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, bổ sung, điều chỉnh thời gian giải quyết  và bãi bỏ một số TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông chưa phù hợp. Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bộ phận một cửa huyện và Bộ phận một cửa các xã, thị trấn.  

          2. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC, việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, sự phối hợp giữa các đơn vị trong giải quyết công việc, nhằm khắc phục những hạn chế, những chỉ số điểm còn thấp,  nâng cao chỉ số CCHC năm 2018; tiếp tục thực hiện áp dụng Chỉ số đánh giá CCHC đối với các xã, thị trấn thật sự công khai, khách quan để kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục tồn tại.

          3. Thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 đối với 100% các TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện.

          4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các TTHC; Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư trang thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT như máy tính, máy in, máy scan. Hướng dẫn thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

          5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính, tăng số lượng tin, bài, phóng sự về CCHC; bổ sung hệ thống pano, áp phích tuyên truyền về CCHC, tăng cường tuyên truyền qua các hội nghị, các buổi tiếp xúc với nhân dân. Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi tuyên truyền về CCHC năm 2018.

          6. Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, nhất là cấp xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ CCHC và giải quyết TTHC. Mở các lớp tập huấn về giải quyết TTHC qua hệ thống 1 cửa hiện đại, tập huấn nghiệp vụ về CCHC, giải quyết các TTHC và tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

          7. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giải biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18 và 19 của BCH TW, Kế hoạch số 101 và kế hoạch số 104 của Huyện ủy Phú Lương về thực hiện Đề án số 09 và Kế hoạch số 79 của Tỉnh ủy.

          8. Thực hiện công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng ngân sách, trong năm 2018, 100% cơ quan chuyên môn cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã, thị trấn thực hiện công khai ngân sách theo quy định.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị huyện Phú Lương sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ để chỉ số cải cách hành chính của huyện theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả và phấn đấu nằm trong tốp giữa CCHC của khối huyện, thành phố, thị xã tỉnh Thái Nguyên trong năm 2018./.

                                      Tin, ảnh: Quang Sơn

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao