Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở (08/08/2016)

Ngày 08/8/2016, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phú Lương phối hợp với Ban tổ chức Huyện Ủy, Ban tuyên giáo Huyện ủy tổ chức khai giảng Lớp thứ nhất về bồi dưỡng công tác đảng cho trên 71 người là Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở của 8 đảng bộ xã, thị trấn.

Ảnh: Đại biểu dự tập huấn

          Trong thời gian 5 ngày các học viên được học 06 chuyên đề bồi dưỡng gồm: Chi bộ, Đảng bộ cơ sở lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở;  Nhiệm vụ của chi ủy và và công tác của bí thư chi bộ. Công tác tư tưởng của chi, đảng bộ cơ sở; Công tác tổ chức của chi, đảng bộ cơ sở; Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật ở chi, đảng bộ cơ sở và Công tác vận động nhân dân của chi, đảng bộ cơ sở. Đây là những kiến thức  có tính khái quát cao, rất cơ bản và  cần thiết giúp cho học viên nâng cao nhận thức những vấn đề cơ bản của công tác xây dựng Đảng, những chủ trương, đường lối của Đảng ta về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt một số nguyên tắc, nghiệp vụ công tác cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.

          Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đồng chí bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở kịp thời cập nhật những nội dung cơ bản, sát thực với hoạt động ở đơn vị mình. Nâng cao hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng tại cơ sở, từ đó tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng phân công.

                                                                                                    Tin và ảnh: Đức Thuận

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao