Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (19/04/2018)

Ngày 16/4/2018 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban tổ chức huyện ủy khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới lớp thứ 1 năm 2018. Đến dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có  lãnh đạo Ban tổ chức, chuyên viên các ban xây dựng đảng và 102 học viên ở 57 chi đảng bộ trực thuộc. 


Trong 9 ngày các học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề như Chủ nghĩa Mác lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng. CNXH và phương hướng đi lên CNXH ở Việt Nam. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân do nhân dân vì nhân dân. Phát triển giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. tăng cường quốc phòng an ninh triển khai các hoạt động đối ngoại chủ động tích  cực hội nhập quốc tế. Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.  Kết thúc lớp học bồi dưỡng các học viên sẽ làm bài kểm tra để đánh giá kết quả học tập rèn luyện và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phú Lương cấp chứng chỉ đã hoàn thành chương trình Bồi dưỡng cho đảng viên mới. 

Đức Thuận

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao