Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (17/04/2019)

Ngày 16/4/2019 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban tổ chức Huyện ủy khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới lớp 2 năm 2019. Đến dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có  lãnh đạo Ban tổ chức, chuyên viên các ban xây dựng đảng và 103 học viên ở các chi đảng bộ trực thuộc.

Trong 7 ngày các học viên sẽ được bồi dưỡng, nghiên cứu các chuyên đề cơ bản theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương như: Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta. Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên CNXH ở Việt Nam. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Phát triển giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Tăng cường quốc phòng an ninh triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.  Thông qua lớp học, góp phần cho các học viên xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, và nâng cao hơn nữa niềm tin vào đường lối, vai trò lãnh đạo của Đảng

   Tin và ảnh Đức Thuận

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao