Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 19 (14/08/2018)

Ngày 13/8/2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phú Lương đã phối hợp với Ban tổ chức Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp sơ cáp lý luận chính trị khóa 19 năm 2018. Đây là lớp đầu tiên trong năm 2018 do huyện Phú Lương tổ chức cho cán bộ, đảng viên.

Các đại biểu và học viên dự khai giảng lớp học

Tham gia lớp học có 80 học viên là cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt, công tác cơ sở xóm, xã và giáo viên ở các trường học trên địa bàn. Lớp học được chia làm 2 kỳ trong thời gian 3 tháng, học 10 ngày/tháng. Các học viên phải hoàn thành học 18 bài gồm: Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; kinh tế hàng hóa; Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển; hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa; cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; công nghiệp hóa – nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kinh tế thị trường đình hướng xã hội chủ nghĩa – mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ; nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội; cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nội dung về sự ra đời của Đảng, hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng, lịch sử cách mạng dân tộc, lịch sử đảng bộ địa phương. Ngoài ra, các học viên còn được thông tin thời sự trong và ngoài nước, đi thực tế. Kết thúc khóa học các học viên đạt yêu cầu được cấp bằng sơ cấp lý luận chính trị./.

Tin và ảnh: Văn Hùng

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao