Khởi sắc từ xây dựng Nông thôn mới (23/10/2019)

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nông thôn Phú Lương đã có những đổi thay căn bản, kết cấu hạ tầng từng bước được phát triển, phục vụ thiết thực cho sản xuất và sinh hoạt của người dân, văn hóa truyền thống của các dân tộc được giữ gìn và phát huy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nông thôn của Phú Lương đã từng bước vươn mình để trở thành những miền quê trù phú từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của toàn huyện.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Phú Lương đã đặc biệt chú trọng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực, trách nhiệm của các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, đồng thời huy động sự vào cuộc tích cực của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan trong công tác tham mưu, hướng dẫn và tổ chức phối hợp, triển khai thực hiện đối với từng tiêu chí. Công tác vận động, tuyên truyền được triển khai đồng bộ với các hình thức, cách làm phong phú từ đó làm chuyển biến căn bản nhận thức của cả hệ thống chính trị. Ban chỉ đạo huyện đến cơ sở cũng xác định lấy nhân dân làm chủ thể trung tâm, người dân được biết, được bàn được tham gia, được kiểm tra trong toàn bộ quá trình xây dựng nông thôn mới, từ đó củng cố thêm niềm tin của nhân dân tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực từ đó huy động được các nguồn lực to lớn hoàn thành mục tiêu của chương trình. Ông Phạm Duy Tiên- xóm Bãi Bằng- xã Tức Tranh cho biết: Khi mới bắt đầu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nhiều nơi nhân dân coi đây là chương trình của Nhà nước nên có tâm lý thụ động, chờ đợi vào sự đầu tư của Nhà nước. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động đến nay người dân đã chuyển từ tư duy thụ động sang tư duy chủ động phát huy nội lực, tự giác, tích cực tham gia vào xây dựng Nông thôn mới.

Người dân xã Phấn Mễ làm đường giao thông nông thôn.

Những thành công của Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phú Lương phải kể đến vai trò to lớn của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động thiết thực, hiệu quả; như: Phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hội phụ nữ với phong trào “5 không 3 sạch” Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn hóa”; Hội nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; “, “Cựu chiến binh thi đua làm kinh tế giỏi”; Thanh niên với phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”, xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê”, Cuộc vận động “Tuổi trẻ Phú Lương chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Nếu như năm 2010, khi mới bắt đầu thực hiện khi rà soát các xã trên địa bàn huyện Phú Lương đạt trung bình 7/19 tiêu chí, thậm chí có địa phương rà soát chỉ đạt khoảng 5 tiêu chí. Đến năm 2015 Phú Lương có 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đến nay toàn huyện đã có 9/13 xã được công nhận đạt chuẩn, 3 xóm được công nhận là xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Có thể nói sau gần 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Lương đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 – 2019 tòan huyện hơn 290 tỷ đồng, trong đó, đóng góp của người dân khoảng 68 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ gần 24%. Ngòai ra, Nhân dân đã hiến trên 100 ha đất thực hiện các dự án và hằng trăm nghìn ngày công lao động. Trong 10 năm, tòan huyện đã làm mới, cải tạo, nâng cấp hơn 100 km đường trục xã, hiện 100% số xã có đường nhựa từ trung tâm huyện đến trung tâm xã.  Trong giai đoạn này, tòan huyện đã xây dựng mới 13 nhà văn hóa trung tâm xã, trong đó có 9 trung tâm văn hóa xã đạt chuẩn. Xây mới, cải tạo, nâng cấp 108 nhà văn hóa xóm, nâng số nhà văn hóa xóm đạt chuẩn đạt 79%. Toàn huyện có 9/13 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, 100% người dân được hưởng điện lưới quốc gia phục vụ sinh hoạt và sản xuất.  Chất lượng phong trào tòan dân đòan kết xây dựng đời sống văn hóa được nâng lên., tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể.  Đến nay, tòan huyện chỉ còn hơn 6% số hộ của tòan huyện. Chất lượng đời sống văn hóa của người dân tiếp tục được nâng cao, nhiều giá trị văn hóa được bảo tồn và phát triển. Nhiều phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các lễ hội truyền thống được phục hồi. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện được chú trọng đầu tư, đáp ứng nhu cầu giao lưu, trao đổi, hưởng thụ, gìn giữ văn hóa, luyện tập thể dục, thể thao của các tầng lớp nhân dân. Ông Bùi Quốc Thưởng- xóm Khe Ván – xã Phủ Lý khẳng định: Hưởng ứng phong trào Xây dựng nông thôn mới người dân xóm Khe Ván hưởng ứng rất tích cực. Bà con nhân dân hiến đất, đóng góp xây dựng các công trình. Trong đó chúng tôi vận động nhân dân trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, trong sáng, dân biết, dân bàn, dân kiểm tra…Môi trường nông thôn đã có chuyển biến đáng kể, nhiều vùng nông thôn đã xây dựng và hình thành mô hình cảnh quan xanh sạch đẹp, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ông Hoàng Duy Hưng - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy- Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện cho biết: Mục tiêu của việc thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới là tập trung nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, xây dựng nông thôn huyện Phú Lương có kết cấu hạ tầng đồng bộ, có cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ... Do đó việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng thu nhập bền vững cho người dân được cấp ủy, chính quyền huyện Phú Lương coi là mục tiêu hàng đầu. Theo đó, nhiều chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là nông nghiệp sạch, an toàn và theo hướng hữu cơ được triển khai thực hiện, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn từ đó tăng thu nhập người dân một cách bền vững. Một trong các giải pháp then chốt của nội dung này được huyện quan tâm là đẩy mạnh tiến độ triển khai đề án "Chương trình mỗi xã một sản phẩm" trên phạm vi tập trung, trọng điểm tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, mang tính đặc trưng, lợi thế của mỗi vùng, miền; khuyến khích và triển khai có hiệu quả chương trình khoa học và công nghệ trong xây dựng NTM. Đồng thời Phú Lượng tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới các hình thức sản xuất trong nông nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã; đổi mới phương thức thực hiện và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Đồng chí Bùi Thanh Hải - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh – Bí thư Huyện ủy, Ồng chí Phạm Bình Công- Phó bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Ủy ban nhân sân huyện, Đồng chí Hoàng Duy Hưng- Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy- Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện thăm cơ sở sản xuất chè tại xã Tức Tranh.

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu bằng Chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhưng sẽ không có điểm kết thúc. Trong thời gian tới Phú Lương sẽ tiếp tục phấn đấu để đưa 4 xã còn lại đạt nông thôn mới và quan tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn hướng đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Để thực hiện được mục tiêu đó Phú Lương đã và đang tập trung thực hiện các nhóm giải pháp trên tất cả các lĩnh vực. Thành quả xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trên địa bàn huyện Phú Lương là minh chứng rõ nét nhất khẳng định một chủ trương đúng đắn đúng ý Đảng, hợp lòng dân nhờ đó làm đổi thay toàn diện đời sống người dân ở nông thôn Phú Lương./.

Bài và ảnh: Nhâm Mai- Đức Tùng

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao