Kiểm tra cải cách hành chính (24/10/2019)

Trong hai ngày 22 và 23/10 Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương, tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 3 đơn vị, xã Yên Lạc, xã Động Đạt và thị trấn Giang Tiên
Đoàn tiến hành kiểm tra toàn diện thực hiện các nội dung nhiệm vụ cải cách hành chính, các văn bản chỉ đạo cải cách hành chính, phân công nhiệm vụ cho cán bộ công chức phân công trực 1 cửa. Theo đó Ủy ban Nhân dân thị trấn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính tập trung thực hiện có hiệu quả 8 nhiệm vụ trọng tâm của nội dung cải cách hành chính trên cơ sở bám sát, phát huy lợi thế của địa phương. Số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được công khai niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 163 bộ thủ tục hành chính thuộc 12 lĩnh vực, trong đó Liên thông 34 thủ tục hành chính; Một cửa  129 thủ tục hành chính. Tổng số hồ sơ tiếp nhận trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử đến nay 3.600 hồ sơ. 


Kiểm tra cải cách hành chính tại thị trấn Giang Tiên

Đối với xã Yên Lạc qua kiểm tra thực tế, cho thấy lãnh đạo địa phương có sự quan tâm trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác  Cải cách hành chính trên địa bàn, thể hiện qua Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã ban hành được thực hiện thường xuyên. Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản Quy phạm pháp luật của cấp trên đến với cán bộ, công chức chuyên môn. Việc giải quyết thủ tục hành chính luôn đảm bảo đúng thời gian và đúng quy định của  pháp luật, hầu hết tổ chức công dân đều hài lòng khi đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. Bộ phận một cửa của xã thực hiện giải quyết 165 thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân đúng quy trình thủ tục quy định đến nay số hồ sơ tiếp nhận đạt trên 8.000 hồ sơ không có hồ sơ tồn đọng. Với việc tiếp nhận các trang thiết bị tại bộ phận 1 cửa đã được lắp đặt ở nơi thuận tiện, đảm bảo công khai các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, mở sổ sách cập nhật số lượng hồ sơ tiếp nhận trong ngày và hồ sơ giải quyết có thời hạn đều được ghi phiếu hẹn theo từng lĩnh vực. 


Kiểm tra cải cách hành chính tại xã Yên Lạc

Từ đầu năm 2019 đến nay xã Động Đạt  luôn quan tâm, tập trung chỉ đạo cán bộ phụ trách từng lĩnh vực để triển khai thực hiện. Xã đã đẩy mạnh việc rà soát, xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức công bố, công khai các thủ tục hành chính. Với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, phần mềm một cửa điện tử góp phần nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân. Đến nay bộ phận một cửa của xã đã niêm yết công khai 100% thủ tục hành chính thuộc 12 lĩnh vực: Tài nguyên – Môi trường, Tư pháp – Hộ tịch, Lao động, Thương binh & Xã hội, Văn hóa – Thể thao – Du lịch; Dân tộc, Nội vụ, Giáo dục & Đào tạo, Công an, Quân sự. Đến nay tổng số hồ sơ đã giải quyết 7.100 hồ sơ. Kết luận tại các buổi kiểm tra đoàn đề nghị các xã và thị trấn tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, gắn với triển khai hiệu quả phần mềm một cửa điện tử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của huyện; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để hạn chế tối đa hồ sơ phải trả lại và hồ sơ quá hạn; cần quản lý tốt các công văn đến, đi và các văn bản ban hành, giấy hẹn tiếp nhận và trả kết quả cho công dân.

Kiểm tra cải cách hành chính tại xã

Tin và ảnh: Đức Thuận

 

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao