Kiểm tra thực hiện cải cách hành chính năm 2017 (18/10/2017)

Ngày 17 đến ngày 19/10/2017 UBND huyện Phú Lương, Phòng Nội vụ,  Phòng Tài nguyên môi trường huyện Phú Lương tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 6 xã Vô Tranh, Phú Đô, Yên Lạc, Yên Ninh, Yên Trạch và xã Hợp Thành

Trong đợt kiểm tra này đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc rà soát niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính phục vụ tổ chức, người dân theo cơ chế 1 cửa, nơi sắp xếp chỗ làm việc để tiếp công dân và các loại hồ sơ sổ sách lưu tại đơn vị. Ngoài ra đoàn kiểm tra làm rõ trách nhiệm về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, việc thực thi nhiệm vụ, kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ.... Dịp này, các cơ quan, đơn vị đã trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính thời gian qua, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề đối với UBND huyện tếp tục đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị cho bộ phận 1 cửa các xã thị trấn. Qua kiểm tra, đã góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, kịp thời chấn chỉnh những mặt hạn chế để sửa đổi, bổ sung, từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được giao. 

Đức Thuận

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao