Kiểm tra tiến độ triển khai xã đăng ký về đích nông thôn mới 2017 (12/07/2017)

Ngày 11/7/2017, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Trần Nho Hưởng- Phó chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên đã có cuộc làm việc với huyện Phú Lương để kiểm tra tiến độ triển khai xã  đăng ký về đích nông thôn mới 2017. Làm việc với đoàn có Lãnh đạo Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện Phú Lương; Lãnh đạo các phòng: Kinh tế- Hạ tầng, Tài chính- Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Lãnh đạo xã Tức Tranh, Lãnh đạo xã Động Đạt.

Đại biểu dự họp

Đoàn công tác đã nghe Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện Phú Lương báo cáo kết quả công tác triển khai thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1164/QĐ-UBND, ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Bộ tiêu chí và Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới kiểu mẫu, xóm nông thôn mới kiểu mẫu và hộ gia đình nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Các phòng chức năng của huyện báo cáo việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí cụ thể. Lãnh đạo xã Tức Tranh báo cáo tiến độ triển khai  xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu 6 tháng đầu năm 2017. Lãnh đạo xã Động Đạt báo cáo tiến độ triển khai xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2017. Đánh giá cuộc làm việc Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao sự chủ động công tác triển khai, thực hiện xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm của huyện Phú Lương đối với các xã về đích năm 2017, yêu cầu huyện Phú Lương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân và hoàn chỉnh hồ sơ đối với các xã về đích và xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2017 ./.

                                          Tin: Quang Sơn, Ảnh: Minh Tuấn

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 0386223999 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao