Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 33 – NQ/TW , ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" tại Đảng bộ Huyện Phú Lương (03/04/2019)

Ngày 3/4/2019, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Anh Trung UVBCH Đảng bộ Tỉnh -  Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại Huyện ủy Phú Lương về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33 – NQ/TW, ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Dự buổi kiểm tra có đồng chí Nguyễn Thị Mai – UVBCH Đảng bộ tỉnh – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Ma Văn Rục – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Phạm Bình Công – Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí BTV Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo một số phòng ban liên quan, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Trong 5 năm thực hiện. Đảng bộ huyện Phú Lương luôn quan tâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 33 – NQ/TW đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng được tiến hành đồng bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trong đảng viên và quần chúng nhân dân. Môi trường văn hóa được cải thiện, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với trương trình xây dựng NTM. Chất lượng hoạt đồng văn hóa ngày càng được nâng cao, nhiều phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc  thiểu số được bảo tồn và phát huy. Việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa  vật thể, vi vật thể được triển khai tích cực. Đến nay toàn huyện có 9/13 xã đạt chuẩn NTM, có 15/15 xã, thị trấn có nhà văn hóa, 252/252 xóm nhà văn hóa đạt tỷ lệ trên 98%, 185 nhà văn hóa xóm đạt tiêu chuẩn, 7/13 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa theo bộ tiêu chí xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên, 15/15 xã, thị trấn đã xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao đạt chuẩn theo quy định. Có 14 di tích được xếp hạng trong đó có 4 di tích cấp Quốc gia, 10 di tích cấp huyện, có 80 câu lạc bộ văn hóa , văn nghệ.....Đời sống tinh thần của người dân được nâng cao...

Tại buổi làm việc, các đồng chí thành viên trong Đoàn kiểm tra đã đề nghị huyện làm rõ thêm các vấn đề như: giải pháp bảo tồn văn hóa phi vật thể;, đấu tranh với các tà đạo, tổ chức hoạt động bất hợp pháp; quy hoạch quỹ đất các điểm vui chơi, giải trí; giải pháp quản lý, khai thác các sản phẩm du lịch; quản lý và khai thác các thiết chế văn hóa; Công tác bình đẳng giới, xây dựng môi trường văn hóa xã hội, công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em.....

Kết luận tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra của tỉnh đã đánh giá cao những kết quả của huyện Phú Lương đạt được trong việc triển khai, thực hiện NQ số 33 – NQ/TW. Đồng thời, Đoàn kiểm tra đề nghị Huyện ủy Phú Lương cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về 6 nhiệm vụ trọng tâm, 4 giải pháp nêu trong NQ số 33 – NQ/TW.... Trước đó, Đoàn đã kiểm tra việc thực hiện NQ số 33 – NQ/TW tại Đảng bộ thị trấn Giang Tiên.

                                                                   Tin, ảnh: Thanh Tuấn

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao