Kinh nghiệm từ xây dựng nông thôn mới ở Yên Lạc (18/03/2020)

Do điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, tuy nhiên Yên Lạc, huyện Phú Lương lại có nhiều cơ hội để đúc rút kinh nghiệm từ những địa phương về đích trước, từ đó có kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn một cách bài bản, hiệu quả.Năm 2019, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới - đây là địa phương thứ 10 về đích nông thôn mới của huyện Phú Lương, góp phần nâng tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện lên 77%.

Khi mới bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2011, xã Yên Lạc gặp rất nhiều khó khăn: chỉ đạt 4/19 tiêu chí, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhận thức của người dân còn hạn chế,...Tuy nhiên, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để đổi mới, xây dựng và phát triển nông thôn bền vững, nênĐảng ủyxã đã sớm ban hành Nghị quyết lãnh đạo về xây dựng nông thôn mới ngay từ năm đầu tiên có chủ trương của cấp uỷ Đảng cấp trên về xây dựng nông thôn mới. Xã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng NTM do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban với 28 thành viên; Ban quản lý do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban với 21 thành viên; thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch và lập Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, thông qua HĐND xã ra Nghị quyết phê duyệt Đề án để làm cơ sở pháp lý cho Ban quản lý triển khai thực hiện. Sau khi Đề án đã được UBND huyện phê duyệt, UBND xã đã cụ thể Đề án thành các chương trình, kế hoạch hàng năm.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng ủy xã chỉ đạo sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở địa phương. Mỗi tổ chức, hội, đoàn thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tham gia thực hiện các tiêu chí. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên chịu trách nhiệm tuyên truyền, vận động hội viên,đoàn viên và thành viên trong gia đình mình. Sau đó, nhiệm vụ cụ thể do Hội, đoàn thể trực tiếp xây dựng, báo cáo Đảng ủy, Ban chỉ đạo xã cho ý kiến thực hiện. Cụ thể: Hội phụ nữ và các chi hội tham gia thực hiện tiêu chí môi trường, xây dựng gia đình văn hóa, gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; Hội cựu chiến binh thực hiện phong trào gương mẫu, hỗ trợ hội viên xóa đói, giảm nghèo; Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.

Hội viên cựu chiến binh Nịnh Văn Lục,xóm Kim Lan, xã Yên Lạc chăm sóc trâu sinh sản

Mục tiêu của xã đưa ra là phấn đấu mỗi năm hoàn thành từ 1 - 2 tiêu chí nông thôn mới trở lên. Cách làm là chọn các tiêu chí dễ làm trước, tiêu chí khó làm sau, trong đó, lựa chọn các tiêu chí có thể huy động nguồn lực nội tại, cần ít nguồn lực tài chính để vận động nhân dân và các xóm tiến hành như: tiêu chí môi trường, xây dựng hệ thống chính trị, an ninh trật tự,...Đặc biệt đối với các tiêu chí về cơ sở vật chất, khi triển khai thực hiện luôn có sự giám sát của người dân, đảm bảo dân chủ, công khai. Kết thúc năm đầu tiên,năm 2012 xã Yên Lạc đã thực hiện hoàn thành 4 tiêu chí. Sau đó, từ năm 2013 đến năm 2018 mỗi năm xã hoàn thành từ 1 - 3 tiêu chí, năm 2019 đạt thêm 4 tiêu chí nông thôn mới và đã hoàn thành 19/19 tiêu chí theo quy định của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Xây dựng rãnh thoát nước tuyến đường trục xã, đoạn qua trước trụ sở UBND xã Yên Lạc

Một số tiêu chí nổi bật mà xã Yên Lạc đã nỗ lực đạt được phải kế đến đó là: Tiêu chí giao thông, đếnnay 100% đường trục xã, liên xã đã được nhựa hóa, bê tông hóa; trên 73% đường trục xóm, liên xóm đổ bê tông, số còn lại đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa. Đối với tiêu chí thủy lợi: trên địa bàn xã có 10 hồ đập, hơn 10 km kênh mương đảm bảo việc tưới tiêu cho 80% diện tích đất sản xuất của xã đạt theo quy định. Tiêu chí điện: có 100% hộ được sử dụng điện thường xuyên và an toàn. Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa: đã huy động nguồn lực gần 2 tỷ đồng để thực hiện và đạt chuẩn theo quy định. Tiêu chí thông tin truyền thông, nhà ở dân cư đảm bảo theo quy định. Năm 2019, thu nhập bình quân đạthơn 34,1 triệu đồng/người/năm. Về tổ chức sản xuất: trên địa bàn xã có 2 Hợp tác xã, 2 Tổ hợp tác sản xuất, chế biến chè theo tiêu chuẩn VietGap hoạt động có hiệu quả.

Đồngchí Trần Xuân Thụ, Chủ tịch UBND xã Yên Lạc khẳng định: “9 năm qua, xã Yên Lạc đã huy động nguồn lực được hơn 33 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới, trong đó, ngân sách cấp trên hơn 23 tỷ đồng, ngân sách địa phương và nhân dân đóng góp hơn 10 tỷ đồng; nhân dân hiện hơn 16.700 m2 đất và tài sản trên đất. Ngoài ra, các tiêu chí khác cũng đạt theo quy định. Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo của xã qua 9 năm đã có 838 hộ thoát nghèo; có 497 hộ thoát cận nghèo, chỉ còn 91 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 4,74% thấp hơn so với quy định hơn 7%. Lao động có việc làm chiếm hơn 96%, cao hơn so với quy định hơn 6%. Các tiêu chí y tế, môi trường và an toàn thực phẩm; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; quốc phòng và an ninh đạt theo quy định. Các tiêu chí còn lại là trường đạt chuẩn quốc gia, cơ sở hạ tầng nông thôn đang tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng”.

Qua các cuộc kiểm tra tại địa phương đồng chí Hoàng Duy Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phú Lươngchỉ rõ: “Quá trình triển khai thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới xã Yên Lạc nhận được sự chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên của huyện, sự phối hợp hỗ trợ của các phòng, ngành, hội, đoàn thể cấp huyện. Huyện cũng quan tâm dành nhiều nguồn lực ưu tiên đầu tư cho Yên Lạc để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Với các địa phương về đích nông thôn mới những năm trước thường hoàn thiện hồ sơ muộn vào thời điểm cuối tháng 12 nên bị động, ảnh hưởng đến các hoạt động khác. Đối với Yên Lạc rút kinh nghiệm từ các địa phương trước đó, nên công tác chuẩn bị hồ sơ sớm hơn đề nghị tỉnh thẩm định công nhận. Để làm được điều đó, cùng với việc chỉ đạo, đôn đốc huyện cũng giao cho các phòng, ngành chức năng của huyện phối hợp giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, rà soát lựa chọn nội dung tiêu chí để đoàn của tỉnh tiến hành thẩm định được sớm nhất có thể. Huyện cũng chỉ đạo địa phương sau khi được tỉnh công nhận xã nông thôn mới, đồng chí được giao phụ trách tiêu chí phải thường xuyên bám sát, liên hệ với ngành chức năng của huyện để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao tiêu chí đó, làm thường xuyên, lâu dài, liên tục để tiêu chí được duy trì một cách bền vững”.

          Đến nay, huyện Phú Lương đã có 10/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt trước thời hạn 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Từ kết quả thực hiện phong trào này, đã góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt nông thôn, trong đó, có hệ thống cơ sở hạ tầng, điều kiện phát triển sản xuất, đời sống vật chất tinh thần được nâng lên rõ rệt. Điều đó, sẽ là động lực để người dân tích cực tham gia tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương nói chung và xã Yên Lạc nói riêng./.

Bài và ảnh: Văn Hùng

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao