Truy cập nội dung luôn

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Nâng cao chất lượng sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP

      Huyện Phú Lương hiện toàn huỵên có 29 làng nghề sản xuất, chế biến chè theo tiêu chuẩn VietGAP, tập trung ở các vùng chè: Tức Tranh, Vô Tranh, Phú Đô, Yên Lạc, với tổng diện tích đât trồng chè trên 4300ha, mỗi năm cho sản lượng gần 1000 tấn chè búp khô cung cấp cho thị trường trong nước và nước ngoài

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kiểm tra ô mẫu chè tại Tức Tranh

     Đến hết tháng 8 năm 2016 huyện Phú Lương đã tổ chức nghiệm thu chè giống lần 2 tại các vườn ươm trên địa bàn, tỷ lệ chè giống xuất vườn đạt trên 80%; tiếp tục chăm sóc chè kinh doanh, vận động nhân dân tham gia sản xuất, chế biến chè theo tiêu chuẩn VietGAP; diện tích chè kinh doanh sinh trưởng tốt; riêng trong tháng 8 năm 2016, sản lượng chè búp tươi ước đạt 7.000 tấn. Hiện nay huyện Phú Lương đang chỉ đạo các hộ sản xuất chè quan tâm trữ nước đảm bảo cung cấp nước tưới cho sản xuất lúa và chăm sóc cây chè vụ đông./.

Tin và ảnh: Quang Sơn