Phú Lương đề ra nhiều giải pháp thực hiện cải cách thủ tục hành trong hoạt động cơ quan Nhà nước năm 2018 (13/03/2018)
Ngày 13/3/2018, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương đã họp dưới sự chủ trì của Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo cải cách hành chin huyện; Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
Các đại biểu dự họp
Hội nghi đã nghe Phòng Nội vụ, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo huyện thông qua Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2017; Công bố chỉ số chấm điểm cải cách hành chính cấp huyện do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành; Công bố chỉ số chấm điểm cải cách hành chính cấp xã, thị trấn do Ủy ban nhân dân huyện ban hành. Lãnh đạo các đơn vị, các xã, thị trấn đã thảo luận, phân tích, nêu bật nguyên nhân khách quan, chủ quan để chỉ số cải cách hành chính của huyện xếp thứ hạng thấp trong tỉnh. Đồng chí Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ rõ trách nhiệm của các đồng chí được phân công làm nhiện vụ tham mưu giúp Ban chỉ đạo huyện chưa có sự phối hợp, chưa chú tâm trong thực hiện nhiệm vụ; Công tác xây dựng kế hoạch, báo cáo tiến độ có lúc chưa kịp thời, chưa kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống phần mềm điện tử; kinh phí đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cải cách hành chính chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ. Trong năm 2018 huyện Phú Lương sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bằng các giải pháp cụ thể đến từng khâu, từng cán bộ, từng nội dung công việc để cải thiện tích cực chỉ số cải cách thủ tục hành chính của huyện, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân./.
Tin, ảnh: Quang Sơn
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao