Phú Lương hoàn thành thu hoạch trà lúa mùa sớm, trà lúa mùa trung, khẩn trương sản xuất vụ đông. (09/11/2018)

Vụ mùa năm 2018 huyện Phú Lương triển khai gieo cấy trên diện tích 3.360,4 ha/3.361,7 ha bằng  99,9 % kế hoạch giao. Đến nay trà lúa mùa sớm và trà lúa mùa trung đã thu hoạch xong,  Năng suất: 51 tạ/ha bằng  100% giao;  Sản lượng 17.143,8 tấn bằng  99,9% kế hoạch giao. Huyện đã tiến hành đánh giá các mô hình lúa đã triển khai ở vụ Mùa, năng suất bình quân đạt 2,3 - 2,5 tạ/ sào.Trà lúa mùa muộn đang trong giai đoạn chắc xanh. Để đảm bảo năng suất và sản lượng, phòng Nông nghiệp huyện đang tích cực đôn đốc và hướng dẫn người dân phòng trừ sâu bệnh hại cuối vụ trên trà lúa mùa muộn và gieo trồng các loại cây màu vụ Đông nằm trong khung thời vụ để đảm bảo diện tích cây trồng vụ Đông theo kế hoạch của huyện./. 

                                 

Thu hoạch lúa mùa tại xã Phấn Mễ

                                                   Tin, ảnh: Quang Sơn

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao