Truy cập nội dung luôn

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Phú Lương: Sản lượng bí xanh ước đạt trên 1.000 tấn

 

Vụ Xuân năm nay, Trạm Khuyến nông huyện Phú Lương tiếp tục triển khai mô hình bí xanh tại 2 xã: Yên Ninh và Yên Trạch với tổng diện tích 21ha, tăng 11ha so với năm ngoái. Đây là năm thứ 3 liên tục Trạm triển khai mô hình này. Theo quy trình tháng 1 bà con bắt đầu đào hố, tra hạt, tháng 3 cắm giàn và đến tháng 6 được thu hoạch.

 

Năm nay, ngoài các xóm đã trồng bí xanh từ những năm trước như: Đồng Danh, Đồng Phủ, Đồng Quốc, xã Yên Trạch, mô hình còn mở rộng ra các xóm khác như: Suối Bén, xã Yên Ninh và Bản Héo, Đin Đen, xã Yên Trạch. Do thời điểm tháng 5, lúc bí bắt đầu đậu quả đã xảy ra hạn hán nên đã ảnh hưởng đến năng suất bí. Thời điểm này, bí đã bắt đầu cho thu hoạch năng suất ước đạt 50 tấn/ha, thấp hơn khoảng 10 tấn/ha so với năm ngoái, sản lượng ước đạt trên 1.000 tấn.

Tin, ảnh: Hải Hằng

 

 

                  Nguồn tin: Báo Thái nguyên