Sơ kết công tác xây dựng nền quốc phòng toan dân giai đoạn 2009-2019 (23/08/2019)

Ngày 21/8, Huyện Phú Lương tổ chức hội nghị sơ kết công tác quóc phòng an ninh giai đoạn 2009-2019. Dự và chủ trì hội nghị có đông chí Phạm Bình Công, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đại diên lãnh đạo 15 xã thị trấn và Ban chỉ huy quân sự các xã thị trấn trên địa bàn.


Đồng chí Phạm Bình Công, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019


Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong những năm qua, huyện luôn quan tâm, tích cực triển khai toàn diện nhiều biện pháp để phát huy trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ quốc phòng. Cụ thể, trong 10 năm qua, huyện đã đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, chính sách của Đảng và nhà nước bằng nhiều hình thức; tổ chức huấn luyện cho lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên đúng thời gian, kế hoạch, kiểm tra đánh giá kết quả 100% đều đạt khá, giỏi; hoàn thành 100% kế hoạch trong thực hiện công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh trong cơ quan, tổ chức, người dân; hoạt động giao lưu kết nghĩa, phối hợp giữa cơ quan tổ chức, địa phương với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn được đẩy mạnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng quốc phòng toàn dân còn tồn tại những hạn chế như: công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục về quốc phòng toàn dân còn chưa toàn diện, đặc biệt tại những địa bàn xa trung tâm; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, quản lý lực lượng dự bị động viên còn khó khăn; thiếu thao trường thực hiện huấn luyện lực lượng vũ trang…Trong thời gian tới, nhằm phát huy kết quả đạt được và khắc phục tồn tại, hạn chế, huyện đã đề ra một số giải pháp như: tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước đối với công tác quân sự, quốc phòng; làm tốt công tác dự báo, tham mưu điều chỉnh các mục tiêu, chỉ tiêu về quốc phòng; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và ngược lại…Nhân dịp này, 10 tập thể, 15 cá nhân đã được nhận khen thưởng của Chủ tịch UBND huyện vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. 

Thực hiện: Kim Thăng

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao