Phú Lương tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số huyện Phú Lương lần thứ III (14/05/2019)

Theo kế hoạch số 126/KH - BCĐ, ngày 26/4/2019 của Ban chỉ đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Phú Lương sẽ tiến hành đại hội lần thứ III vào cuối tháng 6 năm 2019.

Hội nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện

Đại hội xác định chủ đề là các dân tộc huyện Phú Lương đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển. Đại hội thông qua báo cáo đánh giá tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới từ Đại hội lần II đến Đại hội lần này và kết quả thực hiện Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Phú Lương lần thứ II, năm 2014; Báo cáo điển hình của các tập thể, cá nhân về các lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số và các đề xuất về cơ chế, chính sách phát triển vùng dân tộc và miền núi giai đoạn tiếp theo; hình ảnh về tình hình phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, gương điển hình trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc; Chọn cử đại biểu dự Đại hội cấp  trên theo chỉ tiêu phân bổ của tỉnh; Thông qua Quyết tâm thư Đại hội; khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Phú Lương lần thứ III dự kiến có 160 đại biểu gồm 120 đại biểu chính thức và 40 đại biểu  khách mời. Để chuẩn bị tốt cho đại hội huyện đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các thành viên, thành lập các tiểu ban chuẩn bị phục vụ đại hội./.

Tin và ảnh: Văn Hùng

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 0386223999 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao