Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện để học tập,quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (13/07/2016)
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 08/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 09-KH/TU, ngày 29/4/2016 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về hoạc tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 
Trong hai ngày 12, 13 tháng 7 năm 2016 Huyện ủy Phú Lương đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện để học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Thị Mai- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy, Trưởng, phó các Ban xây dựng đảng huyện, trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, Bí thư, phó Bí thư chi đảng bộ trực thuộc huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, cán bộ chủ chốt của huyện đã nghỉ hưu trên địa bàn.
   
                                                                      Các đại biểu tham dự hội nghị 
Tại hội nghị các cán bộ chủ chốt cấp huyện đã được thông tin đầy đủ về những nội dung cơ bản, những điểm mới trong văn kiện Đại hội XII, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011- 2015 và và những  giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm. 2016-2020; Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”; Chương trình hành động của Đảng bộ huyện Phú Lương trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 
      Đồng chí Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông qua chương trình thực hiện Nghị quyết.
Đã có gần 20 ý kiến thảo luận của các đại biểu làm rõ thêm quan điểm chỉ đạo của Trung ương đảng, của Tỉnh ủy Thái Nguyên và Chương trình hành động của Huyện ủy Phú Lương. Sau hội nghị các cán bộ chủ chốt cấp huyện sẽ viết bài thu hoạch về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời  có trách nhiệm triển khai tại địa phương, đơn vị việc học tập, quán triệt, tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về nội dung cơ bản của Nghị quyết và chương trình kế hoạch, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tạo sự đồng thuận trong toàn thể nhân dân vượt qua mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đảng các cấp đã đề ra./.
 
                                                                                                                                                 Tin và ảnh: Quang Sơn 
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao