Tổ chức ký kế hoạch liên tịch phối hợp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Múa Tắc Xình và hát Sấng Coo của người Sán Chay huyện Phú Lương (06/09/2016)

     Múa Tắc xình của người Sán Chay huyện Phú Lương được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia tại Quyết định số 2684/QĐ-BVHTTD, ngày 16/10/2014 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Hát Sấng Coo (hát ví Lưu Tam) của người Sán Chay huyện Phú Lương được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia tại Quyết định số 246/QĐ-BVHTTD, ngày 19/01/2016 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Nhằm phát huy, bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia múa Tắc Xình và hát Sấng Coo của người Sán Chay huyện Phú Lương. Nhằm bảo tồn khai thác, phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia điệu Múa Tắc Xình và hát Sấng Coo (Ví Lưu Tam) của đồng bào dân tộc Sán Chay trên địa bàn huyện Phú Lương. Ngày 06/9/2016, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương tổ chức lễ ký kết Kế hoạch liên tịch giữa Ủy ban nhân dân huyện với các Hội, đoàn thể huyện về việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia múa Tắc Xình và hát Sấng Coo của người Sán Chay huyện Phú Lương.

Toàn cảnh lễ ký kế hoạch liên tịch

Di sản Múa Tắc Xình

Di sản hát Sấng Coo

      Thông qua kế hoạch liên tịch, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chức năng của huyện phối hợp chặt chẽ với các Hội, đoàn thể huyện về việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia múa Tắc Xình và hát Sấng Coo của người Sán Chay huyện Phú Lương trên các nội dung :  Tuyên truyền phổ biến múa Tắc xình và hát Sấng Cô tới mọi tầng lớp nhân dân; Tổ chức các hoạt động, Hội thi, hội diễn của các ngành, gắn với các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể; Xây dựng các mô hình, mẫu hình các Câu lạc bộ về việc khai thác, gìn giữ và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia; Truyền dạy, khai thác và bổ sung các giá trị di sản văn hóa phi vật thể; Xây dựng, nhân rộng các mô hình, các mẫu hình, Câu lạc bộ truyền dạy điệu Múa Tắc xình và Sấng Coo (Ví Lưu Tam), tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình, mẫu hình, các Câu lạc bộ tiêu biểu: mô hình tuyên truyền lưu giữ; mô hình câu lạc bộ Tắc xình và Sấng Coo (Ví Lưu Tam, tiếp tục bổ sung, sưu tầm, các điệu múa mới, mở rộng mạng lưới cộng tác viên tại cơ sở, các nghệ nhân,  nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, có chế độ đãi ngộ hợp lý đối với những người có công truyền dạy và phổ biến di sản văn hóa phi vật thể nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Đây là việc làm mới của huyện Phú Lương trong việc huy động mọi nguồn lực để bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia múa Tắc Xình và hát Sấng Coo của người Sán Chay huyện Phú Lương. Sau lễ ký kết, các địa phương, đơn vị sẽ triển khai, tổ chức thực hiện sâu rộng trong toàn huyện ./.

                                                            Tin và ảnh: Quang Sơn

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 0386223999 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao