Toàn huyện gieo cấy được 2.916,3ha đạt 101,5 % kế hoạch (02/05/2016)
Vụ xuân 2016, toàn huyện gieo cấy được 2.916,3 ha/2.874,4 ha, đạt  101,5 % kế hoạch. Trong đó: Diện tích lúa lai 738,2 ha/935 ha KH=79% KH và đạt 25,3% so với tổng diện tích gieo cấy. Các mô hình cánh đồng một giống và ứng dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật tại các xã trên địa bàn huyện như: Cánh đồng một giống Thiên ưu 8 tại xóm Ao Sen + Đồng Niêng xã Động Đạt với quy mô 27 ha, cánh đồng một giống lúa lai GS 9 với diện tích hơn 14 ha tập trung tại xóm Na Pháng xã Yên Trạch. Mô hình cánh đồng một giống GS 9 tại xóm Giang 2 xã Phấn Mễ với diện tích 10 ha. Cánh đồng một giống với diện tích 10 ha lúa thịnh dụ 11 + 6 ha Syn 6 + 6 ha HT 9 tập trung tại xã Cổ Lũng. Các mô hình này đang trong giai đoạn đẻ nhánh bà con đã tiến hành bón phân thúc đợt 1 cho lúa.  Hiện nay cây lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh, nhiều diện tích lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ. Một số diện tích cấy sau bước vào giai đoạn bén rễ hồi xanh. Người dân đã tiến hành làm cỏ và bón thúc đợt 1 cho lúa. Qua kiểm tra thực tế, ở một số xã xuất hiện ốc bươu vàng gây hại ở mức độ nhẹ, cán bộ Khuyến nông đã thông báo để người dân chủ động xử lý kịp thời../. 
                                                                                                                                              Bài và ảnh: Quang Sơn 
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao