Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (21/08/2017)

Ngày 18/8/2017, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng chí Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện;  Thường trực Hội đồng nhân dân và Lãnh đạo; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

Đại biểu dự hội nghị

Thực hiện Nghị quyết số 03- NQ/TW, ngày 18/6/1997 của Ban chấp hành Trung ương về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong 20 năm qua Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương đã cụ thể hóa các chủ trương của Đảng bằng kế hoạch, chương trình hành động và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành trực thuộc thực hiện. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ của Ủy ban nhân dân huyện từng bước đi vào thực chất, dân chủ, công khai, minh bạch. . Hội nghị đã đánh giá phân tích và liên hệ thực tiễn của huyện, đánh giá những khó khăn, yếu kém của công tác quản lý, sử dụng cán bộ, nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ. Đề xuất, kiến nghị về chính sách cán bộ công chức cấp huyện, công chức cấp xã và cơ chế ổn định cán bộ chuyên trách cấp xã để cán bộ yên tâm công tác. Thời gian tới Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và làm tốt công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  ./.

Tin, ảnh: Quang Sơn

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 0386223999 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao