Truy cập nội dung luôn

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Trao bò đợt II cho ba hộ gia đình tại hai xã Phu Đô và Tức Tranh

Ngày 30/11/2016 Hội CTĐ huyện Phú lương đã trao bò đợt II cho ba hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 xã Phú Đô và xã Tức Tranh.

Trao bò đợt II cho ba hộ gia đình tại hai xã Phu Đô và Tức Tranh

Các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đó là gia đình ông Lầu Văn Lý xóm Phú Thọ, gia đình bà Trần Thị Năng xóm Pháng II xã Phú Đô, gia đình bà Phạm Thị Hợi xóm Đồng Hút xã Tức Tranh. Được nhân bò trong đợt II này, để giúp các hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế thoát nghèo, tạo nguồn thu nhập trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Chương trình trao bò cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được CTĐ huyện Phú Lương trong năm 2016 đã triển khai trên toàn huyện với 9 con bò đến nay đã sinh sản được 6 con bê con tạo cho các hộ nghòe có điệu kiện từng bước thoát nghèo.

Tin và ảnh: Thanh Tuấn