Trên 300 đối tượng được bồi dưỡng kết nạp đảng năm 2016. (01/11/2016)

Sáng ngày 01/11/16 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phú Lương đã tổ chức lớp khai giảng lớp bối dưỡng lý luận chính trị cho hơn 82 đối tượng kết nạp đảng.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị

Các học viên tham dự

Từ ngày 01/11/2016 đến ngày 08/11/2016, các học viên sẽ được giảng viên truyền đạt các bài học như: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…. Thông qua lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị các đối tượng kết nạp Đảng giúp cho các học viên nắm được những kiến thức cơ bản, về lý luận chính trị, về Đảng cộng sản Việt Nam, Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, đồng thời hiểu rõ về những nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó mỗi người cần xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để sớm trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt nam, góp phần xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng ngày càng vững mạnh. Kết thúc lớp học các học viên sẽ viết bài thu hoạch đánh giá kết quả. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Lương sẽ cấp chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dữơng chính trị cho đối tượng kết nạp đảng. Được biết từ đầu năm đến nay huyện Phú Lương đã tổ chức được 5 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 300 quần chúng ưu tú.

Tin và ảnh: Lưu Tuấn

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao