Triển khai thu thập thông tin phục vụ lập hồ sơ khoa học Công nhận Lễ hội Đuổm là di sản phi vật thể quốc gia. (10/10/2016)

Để phục vụ công tác lập hồ sơ khoa học về thực hiện hợp phần: Phục dựng lễ hội Đền Đuổm và xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội Đền Đuổm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. Ngày 08 tháng 10 năm 2016 Phòng quản lý di sản phi vật thể Cục di sản- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phòng quản lý di sản- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Lương; Ban quản lý quần thể di tích Đền Đuổm. Nhà nghiên cứu văn hóa PGS.TS Trần Lâm Biền; Công ty Cổ phần tư vấn Bảo tồn Di sản văn hóa Toàn cầu. Các cụ cao tuổi trong làng; những người có hiểu biết về lễ hội Đuổm đã tham gia trao đổi thông tin.

Các đại biểu thảo luận, trao đổi thông tin

Với phương châm trung thực, khách quan, các đại biểu đã tiến hành thu thập thông tin lễ hội cổ tại Đền Đuổm thông qua lời kể nhân chứng của các cụ cao tuổi trong làng; những người có hiểu biết về lễ hội Đuổm xưa và các thông tin thực tế về không gian tổ chức lễ hội. Qua đó làm rõ thêm, củng cố hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Lễ hội Đền Đuổm là di sản văn hóa phi vật thể quốc giạ. Đây là việc làm nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Quyết định số 1320/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Đề án: Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020. Kế hoạch số 30/KH-UBND, ngày 18/3/2015  của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện Đề án: Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020./.

Tin: Quang Sơn, Ảnh: Thế Hiệp

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao